Hea külastaja! See koduleht pole enam aktiivne. Alates 25. augustist 2020 selle sisu enam ei uuendata. Tere tulemast avastama andmeid statistikaameti uuendatud veebi www.stat.ee!

Üritused

Sisemajanduse koguprodukti (SKP) esimese kvartali andmete pressikonverents (29.05.2020)

Leibkonna eelarve 2019. aasta uuringu pressikonverents (24.04.20)

Statistikaameti palgarakenduse tutvustus (23.04.2020)

„Aruandlus 3.0“ infopäev

Suhtelise vaesuse pressikonverents ajakirjanikele (18. detsember 2019)

Eesti rändestatistika (16.12.2019)

Statistikaameti avatud uste päev (18.oktoober 2019)

REGREL kohtumine tehnoloogiaekspertide ja analüütikutega (3. oktoober 2019)

"Arvud ei valeta. Pilk Võru maakonnale läbi Statistikaameti silmade" Pop-up akadeemia (16. mai 2019)

Rahvastikuprognoosi 2080 pressikonverents ajakirjanikele (20. juuni 2019)

Õpilaste Euroopa statistikavõistlus 2018/2019

Andmehalduse ja analüütika koostöövõrgustiku kohtumine (17.04.2019)

Eesti Statistikaseltsi 30. konverents „Rahvastik ja mudelid“ (23. aprill 2019)

Suhtelise vaesuse pressikonverents ajakirjanikele (18. detsember 2018)

Uued andmeallikad ning meetodid registripõhisel rahva ja eluruumide loendusel (REGREL) (22. november 2018)

Euroopa statistikapäev (20. oktoober 2018)

Jõgevamaa infopäev (26. juuni 2018)

LEKU pressikonverents ajakirjanikele (2. mai 2018)

Eesti Statistikaseltsi 29. konverents „Andmeteadus eluteaduste teenistuses“ (23.–24. märts 2018)

Keskmise palga pressikonverents ajakirjanikele (1. märts 2018)

EV100 kogumiku esitlus ajakirjanikele (16. veebruar 2018)

Eesti majandus-ja ettevõtlusõpetajate TALVEKOOL (04. jaanuar 2018)

Suhtelise vaesuse pressikonverents ajakirjanikele (18. detsember 2017)

Eesti Geograafiaõpetajate Ühingu sügiskool 2017 (24. november 2017)

Väike Eesti, suur Euroopa – mida näitab statistika? (24. oktoober 2017)

Euroopa statistikapäev (20. oktoober 2017)

Statistika ja unistuste aruandlus (16. oktoober 2017)

Leibkonna eelarve uuringu pressikonverents ajakirjanikele (3. oktoober 2017)

Majanduse pressikonverents ajakirjanikele (4. juuli 2017)

Rände pressikonverents ajakirjanikele (23. mai 2017)

Statistikaameti teabepäev KOVidele (11. mai 2017)

Statistikaameti teabepäev tarbijatele (1. märts 2017)

Kogumiku "Sotsiaaltrendid" esitlus ajakirjanikele (11. jaanuar 2017)

REGREL esimese prooviloenduse isikute ning pere- ja leibkondade tulemuste tutvustus ajakirjanikele (28. detsember 2016)

REGREL esimese prooviloenduse eluruumide tulemuste tutvustus ajakirjanikele (14. november 2016)

Eesti Statistikaseltsi 28. konverents „Leibkond uuringutes ja registrites“ (24. november 2016)

Euroopa statistikapäev (20. oktoober 2016)

Leibkonna eelarve uuringu 2015. aasta tulemuste tutvustus ajakirjanikele (10. oktoober 2016)

"Eesti statistika aastaraamat. 2016. Statistical Yearbook of Estonia" esitlus ajakirjanikele (27. juuli 2016)

REGREL pressikonverents ajakirjanikele (3. juuni 2016)

2015. aasta rände andmeid tutvustav pressikonverents (23. mai 2016)

Eesti statistikasüsteemi 95. aastapäeva konverents (25. aprill 2016)

Loeng matemaatikaõpetajatele (18. veebruar 2016)

Loeng matemaatikaõpetajatele (3. detsember 2015)

Eesti Statistikaseltsi 27. konverents „Registrid ja suurandmed statistikas“ (20. oktoober 2015)

Maailma statistikapäev (20. oktoober 2015)

"Eesti statistika aastaraamat. 2015. Statistical Yearbook of Estonia" esitlus ajakirjanikele (29. juuli 2015)

Kogumiku "Muutuv majandus ja tööturg" esitlus ajakirjanikele (3. november 2014)

"Eesti statistika aastaraamat. 2014. Statistical Yearbook of Estonia" esitlus ajakirjanikele (25. juuli 2014)

Statistikaameti infopäev Ida-Virumaal (17. juuni 2014)

Kogumiku „Laste heaolu“ esitlusseminar (14. jaanuar 2014)

Kogumiku "Eesti piirkondlik areng. 2013. Regional Development in Estonia" esitluse ajakirjanikele (29. november 2013)

Workshop on Survey Statistics Theory and Methodology 2014 (25.–28. august 2014)

Eesti Statistikaseltsi 25. konverents „Rahvastikuprotsessid Läänemere piirkonnas 21. sajandil“ (12.–13. november 2013)

"Eesti statistika aastaraamat. 2013. Statistical Yearbook of Estonia" esitlus ajakirjanikele (26. juuli 2013)

Eesti tähtsaim väitlus (7.–15. november 2011)

"Eesti statistika aastaraamat. 2011. Statistical Yearbook of Estonia" esitlus ajakirjanikele (29. juuli 2011)

Eesti Statistikaseltsi 23. konverents „Kas Eesti rahvas jääb püsima?“ (20.–21. aprill 2011)

Teavitusseminar "Registripõhise rahva- ja eluruumide loenduse ettevalmistus" (3. detsember 2010)

Ülemaailmne statistikapäev (20. oktoober 2010)

Euroopa Geostatistika Foorumi konverents (5.–7. oktoober 2010)

"Eesti statistika aastaraamat. 2010. Statistical Yearbook of Estonia" esitlus ajakirjanikele (30. juuli 2010)

Wiesbadeni Grupi konverents (27.-30. september 2010)

Infotund "2011. aasta statistikatööde kava ja selle kooskõlastamine" (11. veebruar 2010)

Statistikaameti 2010 IT arendustööde plaani infotund (14. jaanuar 2010)

Piirkondliku statistika partneripäev "Kuidas mõõta piirkondlikku arengut" (12. jaanuar 2010)

Töötuba "Edukaks ettevõtjaks statistika abil" (8. oktoober 2009)

"Eesti statistika aastaraamat. 2009. Statistical Yearbook of Estonia" esitlus ajakirjanikele (31. juuli 2009)

Eesti Statistikaseltsi 21. konverents "Registrid ja rahvaloendus" (24.-25. märts 2009)

Statistikakogumike esitlus (4. veebruar 2009)

Partneripäev "Sotsiaaluuringud — elu arvudes" (27. november 2008)

Teabetund ajakirjanikele "Majanduskasvu arvestuse põhimõtted" (2. september 2008)

"Eesti statistika aastaraamat. 2008. Statistical Yearbook of Estonia" esitlus ajakirjanikele (25. juuli 2008)

Eesti Statistikaseltsi XX konverents "Kvaliteedistatistika ja statistika kvaliteet" (15.-16. aprill 2008)

Statistikaväljaannete esitlus (09. jaanuar 2008)

Eesti Statistikaseltsi XIX konverents "Statistiline kirjaoskus" (25.-26. jaanuar 2007)

Eesti Statistikaseltsi XVIII konverents "Eesti piirkondlik areng" (16. mai 2006)