Hea külastaja! See koduleht pole enam aktiivne. Alates 25. augustist 2020 selle sisu enam ei uuendata. Tere tulemast avastama andmeid statistikaameti uuendatud veebi www.stat.ee!

Valmistabelid

Majandus

Ehitus

Energeetika

Hinnad

Kinnisvara

Majandusüksused

Palk ja tööjõukulu

Põllumajandus

Rahandus

Rahvamajanduse arvepidamine

Sisekaubandus

Transport

Turism, majutus ja toitlustus

Tööstus

Väliskaubandus

Rahvastik

Rahvastikunäitajad ja koosseis

Rahvastikusündmused

Sotsiaalelu

Haridus

Kultuur

Sotsiaalne kaitse

Tööturg

Säästev areng

Säästev areng

Rahvaloendus

Rahvaloendus