Hea külastaja! See koduleht pole enam aktiivne. Alates 25. augustist 2020 selle sisu enam ei uuendata. Tere tulemast avastama andmeid statistikaameti uuendatud veebi www.stat.ee!

Laste subjektiivne heaolu kohalikus ja rahvusvahelises vaates  (e-väljaanne)

ISBN 978-9985-74-625-7

Eesti keeles

Ilmus: 27.08.2019

Kuidas hindavad lapsed oma heaolu Eestis ja mujal maailmas? Väljaanne keskendub laste subjektiivsele heaolule, lastelt andmete kogumisele ja kvalitatiivsete andmete väärtusele, laste turvalisusele, perekonnale ja koolile ning sellele, kuidas laste õigused on tagatud. Artiklites antakse ülevaade laste subjektiivse heaolu uurimisest ja analüüsitakse Eesti ning teiste riikide laste andmeid.

Vaata väljaannet