Hea külastaja! See koduleht pole enam aktiivne. Alates 25. augustist 2020 selle sisu enam ei uuendata. Tere tulemast avastama andmeid statistikaameti uuendatud veebi www.stat.ee!

Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia 

ISSN 1736-7921

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat B5. 148 lk
Ilmus: 29.06.2017

Kvartalikiri sisaldab eri valdkondade artikleid ühiskonnas olulistel ja päevakajalistel teemadel. Iga number pakub lisaks valitud statistikauudiseid nii Eesti kui ka teiste riikide kohta. Peale selle leiab kvartalikirjast majanduse ja sotsiaalelu põhinäitajate aegread ning diagrammid, samuti Eesti võrdlusandmed lähinaabritega. Väljaandes avaldatakse ka ülevaateid statistika tegemise põhimõtete ja metoodika kohta.

Hind 14,00 EUR
Aastatellimuse hind 48,00 EUR

Telli trükis Vaata väljaannet