Hea külastaja! See koduleht pole enam aktiivne. Alates 25. augustist 2020 selle sisu enam ei uuendata. Tere tulemast avastama andmeid statistikaameti uuendatud veebi www.stat.ee!

Eesti statistika aastaraamat. 2016. Statistical Yearbook of Estonia 

ISSN 1406-1783
ISBN 978-9985-74-593-9

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat B5. 440 lk
Ilmus: 27.07.2016

Traditsiooniliselt annab statistika aastaraamat ülevaate keskkonna, rahvastiku, sotsiaal- ja majanduselu olukorrast 2015. aastal võrdluses kolme-nelja varasema aastaga. Kokkuvõtliku pildi majanduses ja ühiskonnas toimunud muutustest annab majandus- ja sotsiaalülevaade, samuti Eestit iseloomustavad teemakaardid. Iga käsitletava valdkonna kohta on aastaraamatus ülevaatlik artikkel, mida täiendavad tabelid ja joonised. Eesti kohta maailmas aitavad iseloomustada võrdlused teiste riikidega. Raamatu lõpus on statistiliste mõistete ja definitsioonide tähestikuline loend ning sisujuht.

Hind 20,00 EUR

Telli trükis Vaata väljaannet