Hea külastaja! See koduleht pole enam aktiivne. Alates 25. augustist 2020 selle sisu enam ei uuendata. Tere tulemast avastama andmeid statistikaameti uuendatud veebi www.stat.ee!

Säästva arengu näitajad. Indicators of Sustainable Development 

ISSN 1736-9738
ISBN 978-9985-74-580-9

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat A4. 152 lk
Ilmus: 31.03.2015

Kuidas edeneb Eesti säästva arengu riikliku strateegia „Säästev Eesti 21” (SE21) nelja eesmärgi – heaolu kasv, sidus ühiskond, eesti kultuuriruumi elujõulisus ja ökoloogiline tasakaal – saavutamine? Kogumik koondab 69 säästva arengu näitajat, mille abil vaadeldakse strateegias seatud eesmärkide poole püüdlemist just Eesti säästva arengu kontekstis. Iga näitaja kohta on peale olukorra analüüsi kirjeldatud ka asjakohasus SE21 kontekstis ja meetmed lähtuvalt riigis kehtivatest arengu- ja tegevuskavadest. Kogumik valmib koostöös Riigikantselei strateegiabürooga. Kuigi fookus on säästva arengu vaatenurgast olulistel teemadel, pakub kogumik lugemist kõigile, keda huvitab Eesti areng.

Sisukord

  • Eesti kultuuriruumi elujõulisus
  • Heaolu kasv
  • Sidus ühiskond
  • Ökoloogiline tasakaal

Hind 15,00 EUR

Telli trükis Vaata väljaannet