Hea külastaja! See koduleht pole enam aktiivne. Alates 25. augustist 2020 selle sisu enam ei uuendata. Tere tulemast avastama andmeid statistikaameti uuendatud veebi www.stat.ee!

Väljaanded

Eesti piirkondlik areng. 2018. Noored Eestis

Eesti Statistika Kvartalikiri. 1/18. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia

Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/18. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia

Eesti Statistika Kvartalikiri. 3/18. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia

Eesti Statistika Kvartalikiri. 4/18. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia

Eesti Vabariik 100. Statistiline album. Republic of Estonia 100. Statistical Album

Indicators of Sustainable Development

Säästva arengu näitajad