Hea külastaja! See koduleht pole enam aktiivne. Alates 25. augustist 2020 selle sisu enam ei uuendata. Tere tulemast avastama andmeid statistikaameti uuendatud veebi www.stat.ee!

Väljaanded

Children’s Subjective Well-Being in Local and International Perspectives

Laste subjektiivne heaolu kohalikus ja rahvusvahelises vaates