Hea külastaja! See koduleht pole enam aktiivne. Alates 25. augustist 2020 selle sisu enam ei uuendata. Tere tulemast avastama andmeid statistikaameti uuendatud veebi www.stat.ee!

Väljaande teavituse tellimine

Väljaande teavituse tellija saab väljaande ilmumisel sellekohase teate e-postile. Väljaanded avaldatakse veebilehel avaldamiskalendris väljakuulutatud päeval kell 8.

Selle lehe kasutamiseks pead sisse logima!