Hea külastaja! See koduleht pole enam aktiivne. Alates 25. augustist 2020 selle sisu enam ei uuendata. Tere tulemast avastama andmeid statistikaameti uuendatud veebi www.stat.ee!

Teenusstandardid

Statistikaamet pakub statistikatarbijale mitmesuguseid teenuseid ― teabenõue, tellimustöö, pressiteate ja väljaande teavituse tellimine, statistikaväljaande tellimine, konsultatsioon Euroopa Liidu riikide statistika kättesaadavuse kohta, andmesubjektile tema andmetega tutvumise võimaldamine ning andmeesitaja klienditugi. Iga teenuse kohta on vormistatud teenusstandard, millest statistikatarbija saab teada, milliseid teenuseid Statistikaamet talle pakub, kui kiiresti saab vastuse, millistel tingimustel on võimalik saada statistilist informatsiooni ja mida tehakse siis, kui tingimusi ei täideta.

Tutvustatakse ka kaebuste ja ettepanekute esitamise korda. Teenusstandardite rakendamise peamine eesmärk on saada klientide arvamusi ja tagasisidet, mille tagajärjel paraneb teeninduskvaliteet.

Tellimustöö täitmine

Andmeesitaja klienditugi

Konfidentsiaalsete andmete kasutamine teaduslikul eesmärgil

Teabenõude täitmine

Trükiväljaande tellimine