Hea külastaja! See koduleht pole enam aktiivne. Alates 25. augustist 2020 selle sisu enam ei uuendata. Tere tulemast avastama andmeid statistikaameti uuendatud veebi www.stat.ee!

Teemakaardid

Statistikaameti teemakaartidel on esitatud eri valdkondade statistika nii riikide, Eesti haldus- ja asustusjaotuse kui ka ruutude kohta. Erinevate nähtuste kujutamiseks on kasutatud erinevaid teemakaardi tüüpe.


Eesti murrete tuumikalad


Rahvastiku paiknemine Tartus


Koorilaulu harrastajad


Teedevõrgu tihedus ja liikluses hukkunud


Piimatoodang


Majutusettevõtetes ööbinud välisturistid


Haridussüsteemist varakult lahkunute osatähtsus 18-24-aastaste seas Euroopa Liidu riikides


Tallinna valitud asumite elanikud vanuserühmade järgi


Päikesepaiste


Tallinna asumite elanikud rahvuse järgi


Omavalitsusüksuste rahvaarv


Eestis õppivad välisüliõpilased päritolu järgi


Töise pendelrände peamised vood ja sihtkohad ning liikujate vanuseline erinevus


Rahvastiku paiknemise muutus ajas ruutkilomeetri kaupa Tallinnas