Hea külastaja! See koduleht pole enam aktiivne. Alates 25. augustist 2020 selle sisu enam ei uuendata. Tere tulemast avastama andmeid statistikaameti uuendatud veebi www.stat.ee!

Teadustööd

Riikliku statistika seaduse järgi võib riikliku statistika tegemiseks kogutud konfidentsiaalseid üksikandmeid kasutada teaduslikel eesmärkidel. Autorite nõusolekul teeb Statistikaamet oma kogutud andmetel põhinevad teadustööd veebis kättesaadavaks.

Info teadustöödeks andmete taotlemise kohta

Eesti tööturu ülevaade

Töö tegija: Eesti Pank
Töö alus: Eesti Panga teadustöö
Valdkond: tööturg, palk ja tööjõukulu
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: tööjõu-uuring
Töö avaldamise aasta: 2017

Loe edasi

Export and productivity in global value chains: comparative evidence from Latvia and Estonia

Töö tegija: Tartu Ülikool
Töö alus: OECD projekt „Research project to determine how trade engagement boosts the productivity of Estonian and Latvian firms using micro data“
Valdkond: väliskaubandus
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: väliskaubanduse andmed 1995–2014, teenuste väliskaubanduse andmed 2007–2012 ja 2014, maksu- ja tolliameti sotsiaalmaksu andmed 2006–2014, 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse andmed, Eesti ettevõtete statistilise profiili 2007–2013 andmed, innovatsioo
Töö avaldamise aasta: 2017

Loe edasi

Gender inequality in the changing labour market: the case of Estonia

Töö tegija: Rein Vöörmann; Jelena Helemäe (Tallinna Ülikool)
Töö alus: Tallinna Ülikooli teadustöö
Valdkond: tööturg
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: Eesti tööjõu-uuring 2014, Täiskasvanute koolituse uuring 2011
Töö avaldamise aasta: 2017

Loe edasi

Labour Mobility and Innovation Activities of the Firm

Töö tegija: Tartu Ülikool
Töö alus: University of Tartu, School of Economics and Business Administration, master thesis
Valdkond: innovatsioon
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: maksu- ja tolliameti sotsiaalmaksu andmed 2006–2014, innovatsiooniuuringu 2008.–2010. ja 2010.–2012. aasta andmed
Töö avaldamise aasta: 2017

Loe edasi

Minimaalse toidukorvi maksumuse arvutusmetoodika uurimine

Töö tegija: Merili Aaspalu (Tartu Ülikool)
Töö alus: Tallinna Ülikooli bakalaureusetöö
Valdkond: leibkonnad
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: Leibkonna eelarve uuringu (LEU) 2004-2007, 2010-2012 ja 2015
Töö avaldamise aasta: 2017

Loe edasi

Puudega lastega perede toimetuleku ja vajaduste uuring

Töö tegija: Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar
Töö alus: Sotsiaalministeeriumi tellimus. Uuring on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimustest "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused"
Valdkond: tervis
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: Eesti Sotsiaaluuringu (ESU)
Töö avaldamise aasta: 2017

Loe edasi

Sotsiaalse väärtuse edendamine riigihangete kaudu

Töö tegija: Eesti Rakendusuuringute Keskuse CentAR
Töö alus: Riigikantselei tellimus, rahastati Euroopa Sotsiaalfondi haldusvõimekuse meetmest "Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine“
Valdkond: tööturg
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: tööjõu-uuring
Töö avaldamise aasta: 2017

Loe edasi

The Contribution of Multinationals to Inequality: Foreign Ownership and Gender Wage Gap

Töö tegija: Tartu Ülikool
Töö alus: Tartu Ülikooli majandusteaduskonna toimetised
Valdkond: tööturg
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: maksu- ja tolliameti sotsiaalmaksu andmed 2006–2014, väliskaubanduse andmed 2006–2014, 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse andmed, Eesti ettevõtete statistilise profiili 2007–2013 andmed, Eesti tööjõu-uuringu andmed 2007–2013
Töö avaldamise aasta: 2017

Loe edasi

The impact of the minimum wage on employment in Estonia

Töö tegija: Birgit Hänilane (Tallinna Tehnikaülikool)
Töö alus: magistritöö
Valdkond: tööturg, palk ja tööjõukulu
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: Eesti Tööjõu-uuring
Töö avaldamise aasta: 2017

Loe edasi

The structural change and labour productivity of firms: do changes in age and wage structure of employees matter?

Töö tegija: Tartu Ülikool
Töö alus: Tartu Ülikooli majandusteaduskonna toimetised
Valdkond: tööturg
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: maksu- ja tolliameti sotsiaalmaksu andmed 2006–2014
Töö avaldamise aasta: 2017

Loe edasi