Hea külastaja! See koduleht pole enam aktiivne. Alates 25. augustist 2020 selle sisu enam ei uuendata. Tere tulemast avastama andmeid statistikaameti uuendatud veebi www.stat.ee!

Tarbijauuringud

Alates 1996. aastast korraldab Statistikaamet maine ja tarbija rahulolu uuringuid. Vähemalt kord aastas korraldavates uuringutes küsitletakse nii olemasolevaid kui ka potentsiaalseid tarbijaid.

Tarbijauuringute eesmärk on:

  • selgitada välja Statistikaameti maine ja tuntus tarbijate hulgas,
  • teha kindlaks statistilise info saamise vajadus,
  • uurida tarbijate eelistusi eri statistikatoodete kasutamisel,
  • saada tootearenduseks vajalikku infot.

Uuringute tulemusi rakendatakse tarbijate teenindamise ja statistikatoodete täiustamisel.

Erialaliitude tarbijauuring 2017

eSTATi kasutajate rahulolu-uuring 2017

Riikliku statistika kasutamise uuring 2017

Statistikatarbijate rahulolu seire 2017

Valitsusasutuste meediasuhtluse uuring 2016

eSTATi kasutajate rahulolu-uuring 2016

Statistikaameti kaardirakenduse kasutatavuse uuring 2016

Registripõhise rahva ja eluruumide loenduse tarbijaküsitlus 2016

Palga ja tööjõustatistika väärtuse kaardistamine 2016

Väljundnäitajate kasutatavuse uuring 2015

eSTATi kasutajate rahulolu-uuring 2015

Valitsusasutuste meediasuhtluse uuring 2014

Riikliku statistika kasutamise uuring 2014

Üksikandmete kasutajate rahulolu uuring 2013

REL2011 teadlikkuse uuring

Riikliku statistika kasutamise uuring 2011

Andmeesitajate rahulolu uuring 2011

REL 2011 väljundi tarbijauuring

Statistikaprogrammi koostamisse kaasatuse uuring 2009

Riikliku statistika kasutamise uuring 2008

Statistika andmebaasi uuring 2008

Riigiametite suhted meediaga 2007

Statistikaameti väljaannete tootearenduse uuring, 2007

Riigiametite suhted meediaga 2006

eSTATi uuring, 2006

Riikliku statistika kasutamise uuring, 2006

Elanikkonna valimisolek e-loenduseks 2006

Riigiametite suhted meediaga 2005

Rahvastikustatistika tarbijate uuring, 2005

Elanikkonna valimisolek e-loenduseks 2005