Hea külastaja! See koduleht pole enam aktiivne. Alates 25. augustist 2020 selle sisu enam ei uuendata. Tere tulemast avastama andmeid statistikaameti uuendatud veebi www.stat.ee!

Struktuuriüksuste põhimäärused

Andmehõive ja töötluse osakond

Andmetöötluse arendusosakond

Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond

Finantsosakond

Küsitlusvõrgu osakond

Majandus- ja keskkonnastatistika osakond

Personali- ja tugiteenuste osakond

Rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakond

Statistika levi osakond

Äritehnoloogia osakond