Hea külastaja! See koduleht pole enam aktiivne. Alates 25. augustist 2020 selle sisu enam ei uuendata. Tere tulemast avastama andmeid statistikaameti uuendatud veebi www.stat.ee!

Strateegia

Statistikaametist kujuneb andmeteaduse kompetentsikeskus

Eesti andmehalduse juhtimise tegevuskava

Statistikaameti arengukava 2018–2022

Statistikaameti strateegia 2016–2021

Statistikaameti strateegia 2015–2020

Statistikaameti arengusuunad 2013–2018