Hea külastaja! See koduleht pole enam aktiivne. Alates 25. augustist 2020 selle sisu enam ei uuendata. Tere tulemast avastama andmeid statistikaameti uuendatud veebi www.stat.ee!

Statistikaametist

Statistikaamet (lühend SA) on riigiasutus, mille põhiülesanne on pakkuda ametiasutustele, äri- ja teadusringkondadele, rahvusvahelistele organisatsioonidele ning üksikisikutele usaldusväärset ja objektiivset infot Eesti keskkonna, rahvastiku, sotsiaalvaldkonna ja majanduse olukorra ning trendide kohta. Statistikaamet kui peamine andmetega tegelev kompetentsikeskus koordineerib ka andmehalduse korraldust riigis. Statistikaameti eesmärk on kujuneda aastaks 2022 Euroopa kõige tõhusamaks ja uuenduslikumaks tarbijasõbraliku ning usaldusväärse statistika tootjaks.

Riiklik statistika on kooskõlas rahvusvaheliste klassifikaatorite ja meetoditega ning erapooletuse, usaldusväärsuse, asjakohasuse, tasuvuse, konfidentsiaalsuse ja läbipaistvuse põhimõttega. Statistika tegemisel lähtub Statistikaamet riikliku statistika seadusest. Väärtused, millele amet oma töös tugineb, on usaldusväärsus, koostöö ja uuenduslikkus.

Statistikaameti peamaja asub Tallinnas, ameti esindused on ka Tartus ning Viljandis. Statistikaametis töötas 2018. aasta lõpus 315 teenistujat (taandatud täistööajale), sh 34 küsitlejat. Statistikaamet teeb tihedat koostööd paljude teiste asutustega, nagu Eurostat (Euroopa Liidu statistikaamet), ÜRO majanduskomisjon, OECD, Eesti Pank, Tartu Ülikool, ministeeriumid ja kohalikud omavalitsused. Statistikaameti tähtsad koostööpartnerid on ka andmeesitajad. Asutus on Euroopa statistikasüsteemi osa ja aitab arendada rahvusvahelist statistikat.

Statistikaameti statistikatööde väljund avaldatakse statistika andmebaasis. Statistiline andmestik on jaotatud valdkondadesse, mis on ka statistika andmebaasi struktuuri alus. Laiemat avalikkust huvitavale statistilisele infole juhib amet tähelepanu pressiteadetega. Avaldamiskalendrist leiab info, millal ja mida avaldatakse. Kõik ameti väljaanded on elektrooniliselt tasuta kättesaadavad veebilehel.

Statistikaametile saab esitada teabenõude või tellimuse e-postiga, kirja teel või veebilehelt. Teabenõue on avaldatud või dokumenteeritud teabe saamise taotlus, mis võimaldab saada teavet avaldatud riikliku statistika, Statistikaameti ja tema tegevuse kohta. Tellimustöö on taotlus saada üksikasjalikumat infot, kui on avaldatud avalikus andmebaasis või statistikaväljaannetes.

Statistikaamet ootab arvamusi ja ettepanekuid, et statistikainfot veelgi paremini ja mugavamalt kättesaadavaks teha.