Hea külastaja! See koduleht pole enam aktiivne. Alates 25. augustist 2020 selle sisu enam ei uuendata. Tere tulemast avastama andmeid statistikaameti uuendatud veebi www.stat.ee!

Ruumianalüüsid

Igal statistiliselt kirjeldataval nähtusel on ajalis-ruumiline komponent, mis võimaldab kasutada statistilisi andmeid erinevate ruumianalüüside tegemiseks. Ruumianalüüs on geograafilise sisuga ülesannete (kaugus, paiknemine, paigutus, vastasmõju jms) lahendamine GIS- ja kaarditarkvaras leiduvate matemaatiliste algoritmide abil.

Eesti rahvastiku paiknemine

Loe edasi

Unistad suvepuhkusest asustamata paigas?

Statistikablogi
Berit Hänilane

2011. aasta rahvaloenduse andmete põhjal Eesti territooriumi rahvastikutihedust aluseks võttes leiab inimasustuseta paiku nii mandrilt kui ka saartelt.

Kaart: Inimasustusest kõige kaugemale jäävad paigad ja nende paikade suvekuude ilmastik, 2014

Loe edasi

Mil määral kattub vanemate töö- ja laste koolitee?

Statistikablogi
Anu Tõnurist

2011. aasta rahvaloenduse andmetel on töörände peamiseks sihtkohaks suuremad linnad. Laste haridus- ja vanemate töörände muster enamasti ei kattu. Õpirände ulatuse ja suuna määrab kooli kaugus kodust – gümnaasiumis käiakse üldjuhul kodu lähedal.

Kaart: Töörände alusel määratud toimepiirkonnad ja gümnaasiumiastme õpilaste haridusrände vood

Loe edasi

Päevasel ajal Tallinna kesklinna rahvastik kolmekordistub

Statistikablogi
Berit Hänilane

Kui lähtuda 2011. aasta rahvaloenduse andmetest ning võrrelda inimeste asukohta päeval ja öösel, siis kõige tihedamini asustatud ruutkilomeeter asub Tallinna kesklinnas Estonia puiestee ümbruses, kus päevasel ajal viibib hinnanguliselt üle 19 800 inimese.

Tallinna öö- ja päevarahvastiku paiknemine (3D-animatsioon), 31.12.2011

Loe edasi

Enamikust Eesti paikadest jõuab haiglasse 30 minutiga

Statistikablogi
Ülle Valgma, Mare Ruuge

2011. aasta rahvaloenduse andmetel elab 90% Eesti elanikest haiglatest kuni 30-minutilise autosõiduteekonna kaugusel, seda eeldusel, et keskmine sõidukiirus asulates on 35 km tunnis ja maanteedel 90 km tunnis.

Kaart: Haiglate 30-minutilise autosõiduteekonna kaugusele ulatuvad teeninduspiirkonnad ja rahvastiku tihedus

Loe edasi

Tallinnast väljapoole käib tööl 35 000 pealinlast

Statistikablogi
Anu Tõnurist

2011. aasta rahvaloenduse andmetel käib Tallinnast mujale omavalitsusse tööle rohkem kui 35 000 inimest ehk ligi 9% pealinna hõivatutest.

Kaart: Pendelränne Tallinna linnaosadest Rae valda, REL 2011

Loe edasi