Hea külastaja! See koduleht pole enam aktiivne. Alates 25. augustist 2020 selle sisu enam ei uuendata. Tere tulemast avastama andmeid statistikaameti uuendatud veebi www.stat.ee!

Riigihanked

Riigihangete register

Rahandusministeeriumi valitsemisala riigihanked

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) pakub riigihangete korraldamise teenust Rahandusministeeriumile ja kõikidele Rahandusministeeriumi valitsemisala asutustele.
Teenust osutatakse vastavalt RTK ning Rahandusministeeriumi vahel kokkulepitud riigihangete korraldamise toimemudelile.

Statistikaameti hanked alla lihthangete piirmäära on leitavad avalikust dokumendiregistrist otsingusõnaga „hange“.