Hea külastaja! See koduleht pole enam aktiivne. Alates 25. augustist 2020 selle sisu enam ei uuendata. Tere tulemast avastama andmeid statistikaameti uuendatud veebi www.stat.ee!

Rahvusvaheliste organisatsioonide statistilised andmebaasid

Eurostati (Euroopa Liidu statistikaamet) andmebaas

Eurostat Census Hub

OECD (Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon) andmebaas

ÜRO (Ühinenud Rahvaste Organisatsioon) andmebaas