Hea külastaja! See koduleht pole enam aktiivne. Alates 25. augustist 2020 selle sisu enam ei uuendata. Tere tulemast avastama andmeid statistikaameti uuendatud veebi www.stat.ee!

Rahvusvahelised statistikadokumendid

Euroopa statistikasüsteemi aastaaruanded

Euroopa statistikasüsteemi aastaaruanne 2015

Euroopa statistikasüsteemi aastaaruanne 2014

Euroopa statistikasüsteemi aastaaruanne 2013

Euroopa statistikasüsteemi aastaaruanne 2012

Statistikaprogramm

Euroopa Ühenduse statistikaprogramm 2013-2017

Euroopa Ühenduse statistikaprogrammi 2013-2017 rahastus

Euroopa Komisjoni statistika tööprogramm 2015: Üldised prioriteedid

Euroopa Komisjoni statistika tööprogramm 2015: Väljundite nimekiri

Euroopa Komisjoni statistika tööprogramm 2015: Eesmärgid ja seadusandlikud viited

Euroopa Ühenduse statistikaprogramm 2008-2012

Euroopa Ühenduse statistikaprogrammi 2008-2012 vahearuanne

Euroopa Komisjoni statistika tööprogramm 2011

Euroopa Komisjoni statistika tööprogramm 2010

Statistika kvaliteet

Euroopa statistika tegevusjuhis

Euroopa Komisjoni 2008. aasta aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule tegevusjuhiste rakendamise kohta

Rahvusvahelise Statistikainstituudi kutse-eetika deklaratsioon

Riikliku statistika põhiprintsiibid Euroopa Majanduskomisjoni piirkonnas

Statistikasüsteemi eksperthindamised

Eksperdihinnang Euroopa statistika tegevusjuhise täitmise kohta 2015

Eksperdihinnang Euroopa statistika tegevusjuhise täitmise kohta 2006

Eesti statistikasüsteemi üldhindamine 2002