Eesti Statistika

Statistikaameti tooted

Rahva ja eluruumide loendus 2011. Ülevaade Eesti maakondade rahvastikust (e-väljaanne)

Statistics eXplorer

Teemakaardid

Piirkondlikud väljaanded

2016

Eesti Statistika Kvartalikiri. 1/16. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia

Viljandi vald – positiivne. Strateegia, ettevõtted, statistika

Ida-Virumaa. Olukord ja strateegilised eesmärgid

Eesti piirkondlik areng. 2016. Regional Development in Estonia

2015

Eesti maakondade rahvastik. Hinnatud ja loendatud

Eesti piirkondlik areng. 2015. Regional Development in Estonia

2014

Eesti piirkondlik areng. 2014. Regional Development in Estonia

Eesti rahvastik. Hinnatud ja loendatud

Viljandimaa – arenev päris Eesti. Olukord ja strateegilised eesmärgid

2013

Eesti piirkondlik areng. 2013. Regional Development in Estonia

Pilte rahvaloendusest. Census Snapshots

2012

Eesti piirkondlik areng. 2012. Regional Development in Estonia

2011

Eesti piirkondlik areng. 2011. Regional development in Estonia

2010

Eesti piirkondlik areng. 2010. Regional development in Estonia. November 2010

Piirkondlik portree Eestist. Regional portrait of Estonia. (E-väljaanne.) September 2010

2009

Keskkond arvudes. 2008. Environment in Figures. 30.10.2009

Linnad ja vallad arvudes. 2009. Cities and Rural Municipalities in Figures. 26.11.2009

Maakonnad arvudes. 2004–2008. Counties in Figures. 31.08.2009

Ränne. 2000–2007. Migration. 30.01.2009

Säästva arengu näitajad. Indicators of Sustainable Development. 30.10.2009

2008

Keskkond arvudes. 2007. Environment in Figures. 31.10.2008

Keskkonnasurve näitajad. 2007. Indicators of Environmental Pressure. 23.12.2008

Linnad ja vallad arvudes. 2008. Cities and Rural Municipalities in Figures. 28.11.2008

Maakonnad arvudes. 2003–2007. Counties in Figures. 29.08.2008

2007

Keskkonnakaitsekulutused. 2005. Environment Protection Expenditures. (E-väljaanne.) 28.02.2007

Kevadkülvipinnad 2007. (E-väljaanne.) 30.07.2007

Loomakasvatus 1/07. (E-väljaanne.) 26.04.2007

Loomakasvatus 2/07. (E-väljaanne.) 30.07.2007

Loomakasvatus 3/07. (E-väljaanne.) 30.10.2007

Loomakasvatus 4/07. (E-väljaanne.) 05.02.2008

2006

Keskkonnakaitsekulutused. 2004. Environment Protection Expenditures. (E-väljaanne.) 16.02.2007

Kevadkülvipinnad 2006. (E-väljaanne.) 28.07.2006

Säästva arengu näitajad. Indicators of Sustainable Development. (E-väljaanne.) 28.03.2006

2005

Eesti piirkondlik statistika. 2004. Regional Statistics of Estonia. (E-väljaanne.) 29.08.2005

Keskkond. 2004. Environment. (E-väljaanne.) 12.12.2005

Keskkonnakaitsekulutused. 2003. Environment Protection Expenditures. (E-väljaanne.) 16.02.2005

Kevadkülvipinnad 2005. (E-väljaanne.) 28.07.2005

Sügispõllutööd 2004. (E-väljaanne.) 13.01.2005

2004

2000. aasta rahva ja eluruumide loendus. XII. Vallaasulate rahvastik. 2000 Population and Housing Census. XII. Population in settlements of rural municipalities. (E-väljaanne.) 30.03.2004

2000/2001. aasta rahva ja eluruumide loendused Eestis, Lätis ja Leedus. (E-väljaanne.) 28.05.2004

Eesti piirkondlik statistika. 2003. Regional Statistics of Estonia. (E-väljaanne.) 30.08.2004

Keskkonnakaitsekulutused. 2002. Environment Protection Expenditures. (E-väljaanne.) 16.02.2004

Kevadkülvipinnad 2004. (E-väljaanne.) 29.07.2004

Säästva arengu näitajad. Indicators of Sustainable Development. (E-väljaanne.) 23.04.2004

Sügispõllutööd 2003. (E-väljaanne.) 14.01.2004

2003

2000. aasta rahva ja eluruumide loendus. VII. Perekond. Pikaajaline haigus või puue. 2000 Population and Housing Census. VII. Family. Long-term Illness or Disability. (E-väljaanne.) 13.05.2003

2000. aasta rahva ja eluruumide loendus. VIII. Elatusallikad. Tööalane ja sotsiaal-majanduslik staatus. 2000 Population and Housing Census. VIII. Sources of Subsistence. Employment and Socio-economic Status. (E-väljaanne.) 13.05.2003

2000. aasta rahva ja eluruumide loendus. IX. Majanduslikult aktiivne rahvastik. 2000 Population and Housing Census. IX. Economically Active Population. (E-väljaanne.) 17.06.2003

2000. aasta rahva ja eluruumide loendus. X. Eluruumid ja eluruumidega hooned. 2000 Population and Housing Census. X. Dwellings and Buildings Containing Dwellings. (E-väljaanne.) 19.09.2003

2000. aasta rahva ja eluruumide loendus. XI. Elamistingimused. 2000 Population and Housing Census. XI. Living Conditions. (E-väljaanne.) 26.11.2003

2001. aasta põllumajandusloendus. III. Majapidamiste tööjõud. Sissetulekud. 2001 Agricultural Census. III. Labour Force. Income of Holdings. (E-väljaanne.) 20.03.2003

2001. aasta põllumajandusloendus. IV. Metsamajandus. Kalandus. 2001 Agricultural Census. IV. Forestry. Fishing. (E-väljaanne.) 01.07.2003

Kevadkülvipinnad 2003. (E-väljaanne.) 29.07.2003

Sügispõllutööd 2002. (E-väljaanne.) 17.01.2003

2002

2000. aasta rahva ja eluruumide loendus. III. Sünnikoht ja ränne. 2000 Population an Housing Census. III. Place of Birth and Migration. (E-väljaanne.) 25.03.2002

2000. aasta rahva ja eluruumide loendus. IV. Haridus. Usk. 2000 Population and Housing Census. IV. Education Completed. Religion. (E-väljaanne.) 30.05.2002

2000. aasta rahva ja eluruumide loendus. V. Perekonnaseis ja sündimus. 2000 Population and Housing Census. V. Marital Status and Fertility. (E-väljaanne.) 27.09.2002

2000. aasta rahva ja eluruumide loendus. VI. Leibkond. 2000 Population and Housing Census. VI. Household. (E-väljaanne.) 30.12.2002

2001. aasta põllumajandusloendus. I. Üldandmed. Taimekasvatus ja loomakasvatus. 2001 Agricultural Census. I. General Data. Crop Production and Livestock. (E-väljaanne.) 28.06.2002

2001. aasta põllumajandusloendus. II. Põllumajandusmasinad ja -seadmed. Hoidlad. Loomakasvatushooned. 2001 Agricultural Census. II. Agricultural Machinery and Equipment. Storages. Animal Husbandry Facilities. (E-väljaanne.) 23.12.2002

2001

2000. aasta rahva ja eluruumide loendus. I. Faktiline ja alaline rahvastik, rahvastiku paiknemine, soo- ja vanuskoosseis. 2000 Population and Housing Census. I. Population de facto and Usually Resident Population, Location of the Population, Population by Sex and Age Structure. (E-väljaanne.) 28.09.2001

2000. aasta rahva ja eluruumide loendus. II. Kodakondsus, rahvus, emakeel ja võõrkeelte valdamine. 2000. Population and Housing Census. II. Citizenship, Nationality, Mother Tongue and Command of Foreign Languages. (E-väljaanne.) 18.12.2001

8888