Eesti Statistika

Analüüsid ja ettekanded

2019

Arvamusuuring Linnad 2018

Euroopa linnade elukvaliteedi selgitamiseks korraldab Euroopa Komisjon koostöös Eurostatiga alates 2004. aastast iga kolme aasta järel arvamusuuringu. Tulemuste analüüs ja nende põhjal rakendatavad meetmed aitavad igal riigil ning Euroopa Komisjonil veelgi parandada linnapiirkondade elukvaliteeti.

Arvamusuuring selgitab välja, kui rahul on inimesed erinevate eluvaldkondadega, näiteks linnakeskkond, tööelu, eluga toimetulek ja turvalisus, ning osutatavate teenustega, näiteks ühistranspordi- ja tervishoiuteenused. Eestis on varasemates uuringutes osalenud Tallinna elanikud.

Viimane Eurostati uuring toimus Euroopa linnades (sh Tallinn) 2019. aasta suvel. Selle tulemusi pole veel avaldatud. Statistikaamet korraldas 2018. aasta lõpus samade küsimustega arvamusuuringu Tartus ja Narvas, et anda Tallinna kõrval ka neile võimalus võrrelda end Euroopa teiste linnadega.

Uuringusse sattus isik rahvastikuregistrist tehtud juhuvaliku teel. Valim koosnes uuringus osalevate linnade vähemalt 15-aastastest elanikest. Nii Tartus kui ka Narvas võeti valimisse 1000 isikut. Kokku laekus 1299 ankeeti: Tartus 690 ja Narvas 609.

Uuringu tulemused

Linnade uuring – Narva ja Tartu elanike küsitluse ülevaade

Survey on cities 2018

The European Commission together with Eurostat has conducted a perception survey to ascertain the quality of life in European cities every three years since 2004. The analysis of the results and measures taken on their basis help the countries and the European Commission to improve the quality of life in urban areas.

The objective of the perception survey is to find out the level of satisfaction of residents with different areas of life, e.g. urban environment, working life, coping and security, and services provided, e.g. public transport and health care services. In Estonia, residents of Tallinn have participated in prior surveys.

The most recent Eurostat survey in European cities (incl. Tallinn) was conducted in the summer of 2019. The results have not yet been published. Statistics Estonia decided to give the opportunity for comparison with other European cities also to Tartu and Narva, and conducted a perception survey in these cities at the end of 2018, using the questions of the Eurostat survey.

People were randomly selected from the population register to take part in the survey. The sample consisted of residents aged 15 or over of the cities participating in the survey. 1,000 persons were included in the sample in both Tartu and Narva. The number of questionnaires submitted was 1,299: in Tartu 690 and in Narva 609.

Survey results

Survey on cities. Overview of the survey conducted among the residents of Narva and Tartu

Autorid
Alis Tammur, Anastassia Žegulova, Andres Anier, Andres Klaus, Andres Rõigas, Andrus Jõgi, Andrus Saar, Anne Karjus, Anto Aasa, Antti Roose, Anu Külaviir, Anu Tõnurist, Arno Lõo, Berit Hänilane, Bianka Plüschke-Altof, Diana Beltadze, Eedi Sepp, Ene-Margit Tiit, Erki Saluveer, Evelin Puura, Eve Valdvee, Gaili Illison, Garri Raagmaa, Gleb Denissov, Greta Tischler, Helerin Rannala, Helerin Äär, Helga Laurmaa, Helmut Hallemaa, Inge Nael, Jaak Kliimask, Jaanus Kiili, Janis Brunenieks, Jonas Martinavičius, Julia Aru, Jussi Sakari Jauhiainen, Jüri Jagomägi, Kaarel Lehtsalu, Kadi Leppik, Kadri Koreinik, Kadri Leetmaa, Kadri Raid, Kadri Soo, Kaja Loodla, Kaja Sõstra, Kalev Härk, Karin-Liis Haljaste, Karolin Kõrreveski, Kati Karelson, Katri Tammekand, Kersti Salu, Kersti Sannik, Koit Meres, Krista Valdvee, Kristel Kutsar, Kristi Lehto, Kutt Kommel, Laura Aaben, Leila Oja, Maali Käbin, Mare Ainsaar, Mare Kusma, Mare Ruuge, Maret Helm-Rosin, Mare Vähi, Margus Tiru, Margus Tuvikene, Maria Ausmees, Marika Kivilaid, Marika Šadeiko, Mari Kreitzberg, Mari-Liis Otsing, Mari Nõmm, Martin Gauk, Mati Valgepea, Matti Lüsi, Meelis Sügis, Merike Sinisaar, Merli Mäger, Merli Reidolf, Mihkel Servinski, Mikk Lõhmus, Mirgit Silla, Monika Oberšneider, Märt Leesment, Olga Schihalejev, Ona Molienė, Peteris Skinkis, Priit Potisepp, Priit Tampere, Ralfs Spāde, Raul Rosenberg, Reelika Parve, Reet Nestor, Rein Ahas, Riina Kerner, Rivo Noorkõiv, Robert Müürsepp, Siim Krusell, Siiri Silm, Sulev Liivik, Svetlana Šutova, Taavi Lai, Tatjana Smõkova, Tavo Kikas, Tiina Pauklin, Tiina Pärson, Tiit Tammaru, Tiiu-Liisa Laes, Triin Noorkõiv, Tõnu Kollo, Urmas Kase, Valentīna Locāne, Valentina Ralkina, Veiko Sepp, Vello Kutsar, Üllar Vahtramäe, Ülle Pettai, Ülle Valgma, Yngve Rosenblad