Eesti Statistika

Analüüsid ja ettekanded

2017

Reelika Parve, Robert Müürsepp. Maa hind: kui palju on Eestimaa väärt? – Eesti Statistika Kvartalikiri. 4/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia. Tallinn: Statistikaamet, 2017

Iga majandusliku tegevuse jaoks on tarvis maad: kas rohkem või vähem, kas otseselt tootmisprotsessis kasutamiseks või tootmisüksuse asukohaks oleva maatükina. Artikkel annab ülevaate, kui palju on maa Eestis väärt ja kui palju tuleb eri otstarbega maa soetamisel selle eest maksta.

Ene-Margit Tiit. Lõuna-Eesti elanikud. – Eesti Statistika Kvartalikiri. 3/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia. Tallinn: Statistikaamet, 2017

Lõuna-Eestis elab umbes veerand Eesti rahvastikust, viimase veerandsajandiga on see osatähtsus kahanenud protsendi võrra. Ligi pool lõunaeestlastest elab Tartumaal, sh Tartu linnas. Lõuna-Eesti rahvuskoosseis on üsna homogeenne, üle 88% elanikest on eestlased, kuigi Peipsi kaldal elab sajanditevanune vene vanausklike kogukond. Enamiku näitajate poolest ei erine Lõuna-Eesti rahvastik aga ülejäänud Eesti omast kuigivõrd.

Kadri Raid. Elukvaliteet Lõuna-Eestis. – Eesti Statistika Kvartalikiri. 3/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia. Tallinn: Statistikaamet, 2017

Artikkel annab ülevaate elukvaliteedist Lõuna-Eesti maakondades. Ülevaate andmiseks kasutatakse Eurostati eeskujul mitmemõõtmelist mudelit, mis hõlmab paljusid elu valdkondi. Iga valdkonda kirjeldatakse objektiivsete ja subjektiivsete näitajate kaudu ning Lõuna-Eesti piirkonda võrreldakse terve Eestiga.

Koit Meres. Kutseharidusega inimesed Lõuna-Eestis. – Eesti Statistika Kvartalikiri. 3/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia. Tallinn: Statistikaamet, 2017 See kvartalikiri on pühendatud Lõuna-Eestile. Artikkel annab ülevaate

Artikkel on kirjutatud lootuses, et avaldatav andmestik aitab ettevõtjatel otsustada, kas piirkonnas on otstarbekas oma ettevõtet luua või laiendada. Vastuse saab küsimusele, kas piirkonnas on oskustöölised olemas, kas olemasolevad oskustöölised on hõivatud, kui suur on hõivatud oskustööliste sissetulek.

Marika Kivilaid, Greta Tischler. Lõuna-Eesti ja ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS). – Eesti Statistika Kvartalikiri. 3/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia. Tallinn: Statistikaamet, 2017

See kvartalikiri on pühendatud Lõuna-Eestile. Artikkel annab ülevaate sellest, mida kvartalikirjas mõeldakse Lõuna-Eesti all ja kuidas paigutub Lõuna-Eesti meie lähiriikide – Läti, Leedu, Soome, Rootsi ja Norra – konteksti. Piirkondliku jaotuse alus on NUTS-i (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) klassifikaator.

Mihkel Servinski. Tööturg Lõuna-Eestis. – Eesti Statistika Kvartalikiri. 3/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia. Tallinn: Statistikaamet, 2017

Selle artikli eesmärk on kirjeldada Lõuna-Eesti tööturgu. Andmete peamine allikas on Statistikaameti Eesti tööjõu-uuringu tulemused. Samuti on kasutatud teiste Statistikaameti uuringute andmeid ja Eesti Töötukassa andmeid.

Märt Leesment. Lõuna-Eesti majandus: (majanduslikult) eduka piirkonna olemus. – Eesti Statistika Kvartalikiri. 3/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia. Tallinn: Statistikaamet, 2017

Artiklis analüüsitakse Lõuna-Eesti majanduses toimunut aastatel 2005–2016 ja võrreldakse olulisi majandusnäitajaid kogu Eesti keskmisega. Võimalike kasvuallikate paremaks mõistmiseks tutvustatakse eduka piirkonna olemust ja pööratakse tähelepanu sellele, mis võib olla Lõuna-Eesti edu alus.

Rivo Noorkõiv, Mikk Lõhmus. Haldusreform: ülevaade toimunust ja esimesed järeldused. – Eesti Statistika Kvartalikiri. 3/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia. Tallinn: Statistikaamet, 2017

Artikkel keskendub haldusreformile ja selle esimestele tulemustele. Taasiseseisvunud Eestis on esimest korda pärast 25-aastast arutelu jõutud süsteemsete ümberkorraldusteni kohaliku halduse valdkonnas.

Autorid
Alis Tammur, Anastassia Žegulova, Andres Anier, Andres Klaus, Andres Rõigas, Andrus Jõgi, Andrus Saar, Anne Karjus, Anto Aasa, Antti Roose, Anu Külaviir, Anu Tõnurist, Arno Lõo, Berit Hänilane, Bianka Plüschke-Altof, Diana Beltadze, Eedi Sepp, Ene-Margit Tiit, Erki Saluveer, Evelin Puura, Eve Valdvee, Gaili Illison, Garri Raagmaa, Gleb Denissov, Greta Tischler, Helerin Rannala, Helerin Äär, Helga Laurmaa, Helmut Hallemaa, Inge Nael, Jaak Kliimask, Jaanus Kiili, Janis Brunenieks, Jonas Martinavičius, Julia Aru, Jussi Sakari Jauhiainen, Jüri Jagomägi, Kaarel Lehtsalu, Kadi Leppik, Kadri Koreinik, Kadri Leetmaa, Kadri Raid, Kadri Soo, Kaja Loodla, Kaja Sõstra, Kalev Härk, Karin-Liis Haljaste, Karolin Kõrreveski, Kati Karelson, Katri Tammekand, Kersti Salu, Kersti Sannik, Koit Meres, Krista Valdvee, Kristel Kutsar, Kristi Lehto, Kutt Kommel, Laura Aaben, Leila Oja, Maali Käbin, Mare Ainsaar, Mare Kusma, Mare Ruuge, Maret Helm-Rosin, Mare Vähi, Margus Tiru, Margus Tuvikene, Maria Ausmees, Marika Kivilaid, Marika Šadeiko, Mari Kreitzberg, Mari-Liis Otsing, Mari Nõmm, Martin Gauk, Mati Valgepea, Matti Lüsi, Meelis Sügis, Merike Sinisaar, Merli Mäger, Merli Reidolf, Mihkel Servinski, Mikk Lõhmus, Mirgit Silla, Monika Oberšneider, Märt Leesment, Olga Schihalejev, Ona Molienė, Peteris Skinkis, Priit Potisepp, Priit Tampere, Ralfs Spāde, Raul Rosenberg, Reelika Parve, Reet Nestor, Rein Ahas, Riina Kerner, Rivo Noorkõiv, Robert Müürsepp, Siim Krusell, Siiri Silm, Sulev Liivik, Svetlana Šutova, Taavi Lai, Tatjana Smõkova, Tavo Kikas, Tiina Pauklin, Tiina Pärson, Tiit Tammaru, Tiiu-Liisa Laes, Triin Noorkõiv, Tõnu Kollo, Urmas Kase, Valentīna Locāne, Valentina Ralkina, Veiko Sepp, Vello Kutsar, Üllar Vahtramäe, Ülle Pettai, Ülle Valgma, Yngve Rosenblad