Eesti Statistika

Analüüsid ja ettekanded

2010

Regionaalse arengu erinevused Eestis aastatel 2004–2010. Tallinn: Siseministeeriumi regionaalarengu osakond, 2010

Ainuüksi riigi regionaalpoliitikale käib üle jõu väiksemaid piirkondi rahuldaval määral järele aidata. Ülimalt oluline on tagada regionaalpoliitika eesmärkide tõhusam elluviimine ka muude valdkonnapoliitikate kaudu. Täiendav riigipoolne leevendav strateegia saab olla Tartu ja Tallinna tasakaalustava keskuse rolli parem ja oskuslikum ärakasutamine muude piirkondade arengu järeleaitamisel ning tugeva ja oma tagamaaga tihedalt sidustatud keskuste võrgustiku väljaarenemise toetamine.

Ääremaad. – Eesti inimvara raport (IVAR): võtmeprobleemid ja lahendused 2010. Tallinn: Eesti Koostöö Kogu, 2010

Analüüsides Eesti inimvara seisundit kui riigi pikaajalise arengu võtmeküsimust, vaatleb Eesti inimvara raport 7. peatükis ka inimvara olukorda ääremaadel. Raporti hinnangul hõlmavad ääremaalised omavalitsused üle 50% Eesti pindalast ja ca 140 000 elanikku.

Mihkel Servinski. Välisosalusega äriühingud Valga maakonnas 2007. aastal. – Eesti Statistika Kvartalikiri. 1/2010. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia. Tallinn: Statistikaamet, 2010

Eesti majanduse tugevus sõltub teiste faktorite kõrval sellestki, kui atraktiivsed on Eesti eri piirkonnad välisinvestoritele. Artikkel annab ülevaate välisosalusega ettevõtetest Valga maakonnas 2007. aastal, täheldades muuhulgas, et vaatamata asukohale jääb Läti investeeringute osa Valgamaa ettevõtluses Soomest oluliselt väiksemaks.

Urmas Kase. Pärnumaa – kuidas edasi? Maakonna arengustsenaariumid. – Eesti piirkondlik areng. 2010. Regional development in Estonia, Tallinn: Statistikaamet, 2010

Mihkel Servinski. Eesti piirkondlik areng. – Eesti piirkondlik areng. 2010. Regional development in Estonia, Tallinn: Statistikaamet, 2010

Merli Reidolf, Mihkel Servinski. Inimvara Tartu maakonnas. – Eesti piirkondlik areng. 2010. Regional development in Estonia, Tallinn: Statistikaamet, 2010

Regionaalne areng ja elukeskkond. – Eesti Inimarengu Aruanne 2009. Tallinn: Eesti Koostöö Kogu, 2010

Eesti Inimarengu Aruanne 2009 käsitleb peamiselt küll Eestit tervikuna, kuid selle kolmas peatükk "Regionaalne areng ja elukeskkond" keskendub piirkondliku arengu eripäradele. Vaatluse all on riiklik regionaalpoliitika ja piirkondade sotsiaalmajandusliku arengu erisused.

Autorid
Alis Tammur, Anastassia Žegulova, Andres Anier, Andres Klaus, Andres Rõigas, Andrus Jõgi, Andrus Saar, Anne Karjus, Anto Aasa, Antti Roose, Anu Külaviir, Anu Tõnurist, Arno Lõo, Berit Hänilane, Bianka Plüschke-Altof, Diana Beltadze, Eedi Sepp, Ene-Margit Tiit, Erki Saluveer, Evelin Puura, Eve Valdvee, Gaili Illison, Garri Raagmaa, Gleb Denissov, Greta Tischler, Helerin Rannala, Helerin Äär, Helga Laurmaa, Helmut Hallemaa, Inge Nael, Jaak Kliimask, Jaanus Kiili, Janis Brunenieks, Jonas Martinavičius, Julia Aru, Jussi Sakari Jauhiainen, Jüri Jagomägi, Kaarel Lehtsalu, Kadi Leppik, Kadri Koreinik, Kadri Leetmaa, Kadri Raid, Kadri Soo, Kaja Loodla, Kaja Sõstra, Kalev Härk, Karin-Liis Haljaste, Karolin Kõrreveski, Kati Karelson, Katri Tammekand, Kersti Salu, Kersti Sannik, Koit Meres, Krista Valdvee, Kristel Kutsar, Kristi Lehto, Kutt Kommel, Laura Aaben, Leila Oja, Maali Käbin, Mare Ainsaar, Mare Kusma, Mare Ruuge, Maret Helm-Rosin, Mare Vähi, Margus Tiru, Margus Tuvikene, Maria Ausmees, Marika Kivilaid, Marika Šadeiko, Mari Kreitzberg, Mari-Liis Otsing, Mari Nõmm, Martin Gauk, Mati Valgepea, Matti Lüsi, Meelis Sügis, Merike Sinisaar, Merli Mäger, Merli Reidolf, Mihkel Servinski, Mikk Lõhmus, Mirgit Silla, Monika Oberšneider, Märt Leesment, Olga Schihalejev, Ona Molienė, Peteris Skinkis, Priit Potisepp, Priit Tampere, Ralfs Spāde, Raul Rosenberg, Reelika Parve, Reet Nestor, Rein Ahas, Riina Kerner, Rivo Noorkõiv, Robert Müürsepp, Siim Krusell, Siiri Silm, Sulev Liivik, Svetlana Šutova, Taavi Lai, Tatjana Smõkova, Tavo Kikas, Tiina Pauklin, Tiina Pärson, Tiit Tammaru, Tiiu-Liisa Laes, Triin Noorkõiv, Tõnu Kollo, Urmas Kase, Valentīna Locāne, Valentina Ralkina, Veiko Sepp, Vello Kutsar, Üllar Vahtramäe, Ülle Pettai, Ülle Valgma, Yngve Rosenblad