Eesti Statistika

Analüüsid ja ettekanded

2006

Alis Tammur. Sisserännanute põlvkondade majandustegevus. – Maakonnad arvudes. 2001–2005. Counties in Figures. Tallinn: Statistikaamet, 2006

Alis Tammur, Tiit Tammaru, Ene-Margit Tiit. Rändeandmete kvaliteet ja rändesuundumused Eestis aastatel 2000–2005. – Linnad ja vallad arvudes. 2006. Cities and Rural Municipalities in Figures. Tallinn: Statistikaamet, 2006

Andres Klaus. Suured ja väikesed põllumajanduslikud majapidamised. – Eesti piirkondlik areng. Eesti Statistikaseltsi Teabevihik 17. Tallinn: Statistikaamet, 2006

Arno Lõo. Omavalitsusüksuste arengumustrid aastatel 2000–2004. – Linnad ja vallad arvudes. 2006. Cities and Rural Municipalities in Figures. Tallinn: Statistikaamet, 2006

Ene-Margit Tiit, Mare Vähi, Kristel Kutsar. Eesti siserändest 21. sajandi algaastail. – Eesti piirkondlik areng. Eesti Statistikaseltsi Teabevihik 17. Tallinn: Statistikaamet, 2006

Helmut Hallemaa. Energiakasutuse jätkusuutlikkus ja säästlikkus ning selle piirkondlikud iseärasused. – Maakonnad arvudes. 2001–2005. Counties in Figures. Tallinn: Statistikaamet, 2006

Inge Nael. Teemakaardid ja kaardirakendused statistikas. – Eesti piirkondlik areng. Eesti Statistikaseltsi Teabevihik 17. Tallinn: Statistikaamet, 2006

Jussi Sakari Jauhiainen. Rahvastik ja linnapoliitika: Eesti väljakutsed ja võimalused. – Eesti piirkondlik areng. Eesti Statistikaseltsi Teabevihik 17. Tallinn: Statistikaamet, 2006

Jüri Jagomägi. Statistikaandmestiku ruumiline käsitlemine. – Eesti piirkondlik areng. Eesti Statistikaseltsi Teabevihik 17. Tallinn: Statistikaamet, 2006

Kristi Lehto. Eesti regionaalareng. – Maakonnad arvudes. 2001–2005. Counties in Figures. Tallinn: Statistikaamet, 2006

Kristi Lehto, Kaja Sõstra. Palgatöötaja brutotulu omavalitsusüksustes. – Linnad ja vallad arvudes. 2006. Cities and Rural Municipalities in Figures. Tallinn: Statistikaamet, 2006

Mare Ainsaar. Õnne ja rahulolu regionaalsed erinevused. – Linnad ja vallad arvudes. 2006. Cities and Rural Municipalities in Figures. Tallinn: Statistikaamet, 2006

Merli Mäger, Jaanus Kiili. Ruumiline ja mitteruumiline perifeersus Kesk- ja Lõuna-Eesti maakondade näitel. – Maakonnad arvudes. 2001–2005. Counties in Figures. Tallinn: Statistikaamet, 2006

Merli Mäger, Mihkel Servinski, Garri Raagmaa, Andrus Saar, Kadri Koreinik. Ulata õng ja õpeta seda kasutama. – Linnad ja vallad arvudes. 2006. Cities and Rural Municipalities in Figures. Tallinn: Statistikaamet, 2006

Mihkel Servinski. Suurenev väline surve Eesti tööturule. – Eesti Statistika Kuukiri. 8/06. Monthly Bulletin of Estonian Statistics. Tallinn: Statistikaamet, 2006

Mihkel Servinski. Tööjõud kui ammenduv ressurss. – Eesti Statistika Kuukiri. 3/06. Monthly Bulletin of Estonian Statistics. Tallinn: Statistikaamet, 2006

Mihkel Servinski, Marika Kivilaid, Kristi Lehto. Mõõdikud arengukavades. – Eesti piirkondlik areng. Eesti Statistikaseltsi Teabevihik 17. Tallinn: Statistikaamet, 2006

Siiri Silm, Rein Ahas, Anto Aasa. Valglinnastumise uurimine mobiilpositsioneerimise abil. – Eesti piirkondlik areng. Eesti Statistikaseltsi Teabevihik 17. Tallinn: Statistikaamet, 2006

Svetlana Šutova. Majanduse demograafia, 2000–2003. – Eesti piirkondlik areng. Eesti Statistikaseltsi Teabevihik 17. Tallinn: Statistikaamet, 2006

Harjumaa linnade ja valdade rahvastikuprognoos 2006–2020. Tallinn: Geomedia, 2006

Kohaliku omavalitsuse üksuste haldussuutlikkuse hindamise metoodika. Tartu: Geomedia, 2006

Tatjana Smõkova, Priit Potisepp. Regionaalne sisemajanduse koguprodukt. – Eesti piirkondlik areng. Eesti Statistikaseltsi Teabevihik 17. Tallinn: Statistikaamet, 2006

Tõnu Kollo. Eesti riigistatistika rajaja Albert Pullerits. – Eesti piirkondlik areng. Eesti Statistikaseltsi Teabevihik 17. Tallinn: Statistikaamet, 2006

Vello Kutsar. Asjaarmastaja mõtteid keskmisest palgast ja kohaliku omavalitsuse statistikast. – Eesti piirkondlik areng. Eesti Statistikaseltsi Teabevihik 17. Tallinn: Statistikaamet, 2006

Üllar Vahtramäe. Järvamaa arengunäitajad. – Eesti piirkondlik areng. Eesti Statistikaseltsi Teabevihik 17. Tallinn: Statistikaamet, 2006

Yngve Rosenblad. Kultuurisektor: tööandja või rahakulutaja? – Eesti piirkondlik areng. Eesti Statistikaseltsi Teabevihik 17. Tallinn: Statistikaamet, 2006

Autorid
Alis Tammur, Anastassia Žegulova, Andres Anier, Andres Klaus, Andres Rõigas, Andrus Jõgi, Andrus Saar, Anne Karjus, Anto Aasa, Antti Roose, Anu Külaviir, Anu Tõnurist, Arno Lõo, Berit Hänilane, Bianka Plüschke-Altof, Diana Beltadze, Eedi Sepp, Ene-Margit Tiit, Erki Saluveer, Evelin Puura, Eve Valdvee, Gaili Illison, Garri Raagmaa, Gleb Denissov, Greta Tischler, Helerin Rannala, Helerin Äär, Helga Laurmaa, Helmut Hallemaa, Inge Nael, Jaak Kliimask, Jaanus Kiili, Janis Brunenieks, Jonas Martinavičius, Julia Aru, Jussi Sakari Jauhiainen, Jüri Jagomägi, Kaarel Lehtsalu, Kadi Leppik, Kadri Koreinik, Kadri Leetmaa, Kadri Raid, Kadri Soo, Kaja Loodla, Kaja Sõstra, Kalev Härk, Karin-Liis Haljaste, Karolin Kõrreveski, Kati Karelson, Katri Tammekand, Kersti Salu, Kersti Sannik, Koit Meres, Krista Valdvee, Kristel Kutsar, Kristi Lehto, Kutt Kommel, Laura Aaben, Leila Oja, Maali Käbin, Mare Ainsaar, Mare Kusma, Mare Ruuge, Maret Helm-Rosin, Mare Vähi, Margus Tiru, Margus Tuvikene, Maria Ausmees, Marika Kivilaid, Marika Šadeiko, Mari Kreitzberg, Mari-Liis Otsing, Mari Nõmm, Martin Gauk, Mati Valgepea, Matti Lüsi, Meelis Sügis, Merike Sinisaar, Merli Mäger, Merli Reidolf, Mihkel Servinski, Mikk Lõhmus, Mirgit Silla, Monika Oberšneider, Märt Leesment, Olga Schihalejev, Ona Molienė, Peteris Skinkis, Priit Potisepp, Priit Tampere, Ralfs Spāde, Raul Rosenberg, Reelika Parve, Reet Nestor, Rein Ahas, Riina Kerner, Rivo Noorkõiv, Robert Müürsepp, Siim Krusell, Siiri Silm, Sulev Liivik, Svetlana Šutova, Taavi Lai, Tatjana Smõkova, Tavo Kikas, Tiina Pauklin, Tiina Pärson, Tiit Tammaru, Tiiu-Liisa Laes, Triin Noorkõiv, Tõnu Kollo, Urmas Kase, Valentīna Locāne, Valentina Ralkina, Veiko Sepp, Vello Kutsar, Üllar Vahtramäe, Ülle Pettai, Ülle Valgma, Yngve Rosenblad