Eesti Statistika

Analüüsid ja ettekanded

2005

Kristi Lehto. Elujõulisuse indeks – muutused ajas. – Linnad ja vallad arvudes. 2005. Cities and Rural Municipalities in Figures. Tallinn: Statistikaamet, 2005

Kristi Lehto, Mari Kreitzberg. Eesti regionaalareng. – Maakonnad arvudes. 2000–2004. Counties in Figures. Tallinn: Statistikaamet, 2005

Mare Ainsaar, Kadri Soo. Lapsesõbralikkuse muutus kohalikes omavalitsustes 2001–2003. – Linnad ja vallad arvudes. 2005. Cities and Rural Municipalities in Figures. Tallinn: Statistikaamet, 2005

Marika Kivilaid. Arenguindeks. – Linnad ja vallad arvudes. 2005. Cities and Rural Municipalities in Figures. Tallinn: Statistikaamet, 2005

Mihkel Servinski. Mõõdikud arengukavades ja statistikas. – Eesti Statistika Kuukiri. 6/05. Monthly Bulletin of Estonian Statistics. Tallinn: Statistikaamet, 2005

Mihkel Servinski. Tööturu piirkondlikud erisused Eestis. – Tööturg. 2004. Labour Market. Tallinn: Statistikaamet, 2005

Mihkel Servinski, Anne Karjus, Andres Rõigas. Rahvastiku paiknemine Eestis. – Linnad ja vallad arvudes. 2005. Cities and Rural Municipalities in Figures. Tallinn: Statistikaamet, 2005

Mihkel Servinski, Kristi Lehto, Gleb Denissov. Suremuskordajad maakondades ja surmapõhjuste struktuurierinevused omavalitsusüksustes. – Linnad ja vallad arvudes. 2005. Cities and Rural Municipalities in Figures. Tallinn: Statistikaamet, 2005

Rivo Noorkõiv, Veiko Sepp. Tallinna valgumisest Viimsi valda: äärelinnastumise väljakutsed pealinnalähedasele kohalikule omavalitsusele. – Linnad ja vallad arvudes. 2005. Cities and Rural Municipalities in Figures. Tallinn: Statistikaamet, 2005

Autorid
Alis Tammur, Anastassia Žegulova, Andres Anier, Andres Klaus, Andres Rõigas, Andrus Jõgi, Andrus Saar, Anne Karjus, Anto Aasa, Antti Roose, Anu Külaviir, Anu Tõnurist, Arno Lõo, Berit Hänilane, Bianka Plüschke-Altof, Diana Beltadze, Eedi Sepp, Ene-Margit Tiit, Erki Saluveer, Evelin Puura, Eve Valdvee, Gaili Illison, Garri Raagmaa, Gleb Denissov, Greta Tischler, Helerin Rannala, Helerin Äär, Helga Laurmaa, Helmut Hallemaa, Inge Nael, Jaak Kliimask, Jaanus Kiili, Janis Brunenieks, Jonas Martinavičius, Julia Aru, Jussi Sakari Jauhiainen, Jüri Jagomägi, Kaarel Lehtsalu, Kadi Leppik, Kadri Koreinik, Kadri Leetmaa, Kadri Raid, Kadri Soo, Kaja Loodla, Kaja Sõstra, Kalev Härk, Karin-Liis Haljaste, Karolin Kõrreveski, Kati Karelson, Katri Tammekand, Kersti Salu, Kersti Sannik, Koit Meres, Krista Valdvee, Kristel Kutsar, Kristi Lehto, Kutt Kommel, Laura Aaben, Leila Oja, Maali Käbin, Mare Ainsaar, Mare Kusma, Mare Ruuge, Maret Helm-Rosin, Mare Vähi, Margus Tiru, Margus Tuvikene, Maria Ausmees, Marika Kivilaid, Marika Šadeiko, Mari Kreitzberg, Mari-Liis Otsing, Mari Nõmm, Martin Gauk, Mati Valgepea, Matti Lüsi, Meelis Sügis, Merike Sinisaar, Merli Mäger, Merli Reidolf, Mihkel Servinski, Mikk Lõhmus, Mirgit Silla, Monika Oberšneider, Märt Leesment, Olga Schihalejev, Ona Molienė, Peteris Skinkis, Priit Potisepp, Priit Tampere, Ralfs Spāde, Raul Rosenberg, Reelika Parve, Reet Nestor, Rein Ahas, Riina Kerner, Rivo Noorkõiv, Robert Müürsepp, Siim Krusell, Siiri Silm, Sulev Liivik, Svetlana Šutova, Taavi Lai, Tatjana Smõkova, Tavo Kikas, Tiina Pauklin, Tiina Pärson, Tiit Tammaru, Tiiu-Liisa Laes, Triin Noorkõiv, Tõnu Kollo, Urmas Kase, Valentīna Locāne, Valentina Ralkina, Veiko Sepp, Vello Kutsar, Üllar Vahtramäe, Ülle Pettai, Ülle Valgma, Yngve Rosenblad