Eesti Statistika

Analüüsid ja ettekanded

2013

Yngve Rosenblad. Läänemaa inimkapital. – Eesti piirkondlik areng. 2013. Regional development in Estonia, Tallinn: Statistikaamet, 2013

Inimkapital on maa, loodusressursside, masinate, finantskapitali jne kõrval üks majanduse olulisi sisendtegureid. Inimkapitaliga arvestamine on tähtis nii piirkonna arengu hindamisel kui ka selle tuleviku kavandamisel. Majandustegevust planeerides on mõistlik omada adekvaatset ülevaadet piirkonna tööjõust ning rahvastikuressursist laiemalt – selle paiknemisest, koosseisust ja eripäradest.

Yngve Rosenblad. Tööhõive ja töötus. – Pilte rahvaloendusest. Census Snapshots, Tallinn: Statistikaamet, 2013

Kõikidel Eestis seni toimunud rahvaloendustel (alates esimesest loendusest 1881. aastal) on olnud eesmärk fikseerida ka elanike tööalane tegevus. Loendustulemuste alusel on püütud alati inimesi mingil viisil kihtidesse või sotsiaalsetesse gruppidesse jagada. Sageli on seda tehtud peamiste sissetulekuallikate ja tegevusvaldkondade järgi (Tiit 2011: 130). Et jaotused on ajas väga palju muutunud, on loenduste tulemusi raske täpselt võrrelda. Samas annavad kasutatud jaotused hästi aimu loendusaegsest majandus- ja ühiskondlikust süsteemist. Esimesel, 1881. aasta loendusel jagati elanikud laias laastus kaheks – tootjateks (siia kuulusid mittemateriaalsete väärtuste tootjad, materiaalsete väärtuste tootjad ning teenijad) ning ülalpeetavateks (lapsed, (üli)õpilased, koduperenaised jne). Esimese vabariigi ajal toimunud loendusel olid sotsiaalsete kihtide seas muu hulgas peremehed, töölised, teenijad, ametnikud ja vabakutselised. Nõukogude ajal jaotati elanikkond töölisteks, teenistujateks (siia kuulusid nii ametnikud, vaimse töö tegijad kui ka teenindajad) ja kolhoosnikeks. Tänapäeval oleme üle võtnud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) jaotuse, mis liigitab elanikud majanduslikult aktiivseks (töötajad ehk tööga hõivatud ja töötud) ning majanduslikult mitteaktiivseks.

2006

Yngve Rosenblad. Kultuurisektor: tööandja või rahakulutaja? – Eesti piirkondlik areng. Eesti Statistikaseltsi Teabevihik 17. Tallinn: Statistikaamet, 2006

Autorid
Alis Tammur, Anastassia Žegulova, Andres Anier, Andres Klaus, Andres Rõigas, Andrus Jõgi, Andrus Saar, Anne Karjus, Anto Aasa, Antti Roose, Anu Külaviir, Anu Tõnurist, Arno Lõo, Berit Hänilane, Bianka Plüschke-Altof, Diana Beltadze, Eedi Sepp, Ene-Margit Tiit, Erki Saluveer, Evelin Puura, Eve Valdvee, Gaili Illison, Garri Raagmaa, Gleb Denissov, Greta Tischler, Helerin Rannala, Helerin Äär, Helga Laurmaa, Helmut Hallemaa, Inge Nael, Jaak Kliimask, Jaanus Kiili, Janis Brunenieks, Jonas Martinavičius, Julia Aru, Jussi Sakari Jauhiainen, Jüri Jagomägi, Kaarel Lehtsalu, Kadi Leppik, Kadri Koreinik, Kadri Leetmaa, Kadri Raid, Kadri Soo, Kaja Loodla, Kaja Sõstra, Kalev Härk, Karin-Liis Haljaste, Karolin Kõrreveski, Kati Karelson, Katri Tammekand, Kersti Salu, Kersti Sannik, Koit Meres, Krista Valdvee, Kristel Kutsar, Kristi Lehto, Kutt Kommel, Laura Aaben, Leila Oja, Maali Käbin, Mare Ainsaar, Mare Kusma, Mare Ruuge, Maret Helm-Rosin, Mare Vähi, Margus Tiru, Margus Tuvikene, Maria Ausmees, Marika Kivilaid, Marika Šadeiko, Mari Kreitzberg, Mari-Liis Otsing, Mari Nõmm, Martin Gauk, Mati Valgepea, Matti Lüsi, Meelis Sügis, Merike Sinisaar, Merli Mäger, Merli Reidolf, Mihkel Servinski, Mikk Lõhmus, Mirgit Silla, Monika Oberšneider, Märt Leesment, Olga Schihalejev, Ona Molienė, Peteris Skinkis, Priit Potisepp, Priit Tampere, Ralfs Spāde, Raul Rosenberg, Reelika Parve, Reet Nestor, Rein Ahas, Riina Kerner, Rivo Noorkõiv, Robert Müürsepp, Siim Krusell, Siiri Silm, Sulev Liivik, Svetlana Šutova, Taavi Lai, Tatjana Smõkova, Tavo Kikas, Tiina Pauklin, Tiina Pärson, Tiit Tammaru, Tiiu-Liisa Laes, Triin Noorkõiv, Tõnu Kollo, Urmas Kase, Valentīna Locāne, Valentina Ralkina, Veiko Sepp, Vello Kutsar, Üllar Vahtramäe, Ülle Pettai, Ülle Valgma, Yngve Rosenblad