Eesti Statistika

Analüüsid ja ettekanded

2017

Rivo Noorkõiv, Mikk Lõhmus. Haldusreform: ülevaade toimunust ja esimesed järeldused. – Eesti Statistika Kvartalikiri. 3/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia. Tallinn: Statistikaamet, 2017

Artikkel keskendub haldusreformile ja selle esimestele tulemustele. Taasiseseisvunud Eestis on esimest korda pärast 25-aastast arutelu jõutud süsteemsete ümberkorraldusteni kohaliku halduse valdkonnas.

2016

Rivo Noorkõiv. Külavanemal põhinev kogukondlik mudel. – Eesti Statistika Kvartalikiri. 1/16. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia. Tallinn: Statistikaamet, 2016

Missugune on külavanemate roll kogukonnas? Kas nende arv Eestis kasvab või kahaneb? Missugune on külavanemate võimekus kohalikku elu korraldada? Artikkel käsitleb külavanematel põhineva kogukondliku mudeli kasutamise eeldusi maaelu arengus.

Rivo Noorkõiv, Mari Nõmm. Kohalike omavalitsuste teenistujate kompetentsipõhine koolitusvajaduse hindamine. – Eesti piirkondlik areng. 2016. Regional development in Estonia, Tallinn: Statistikaamet, 2016

Artiklis on esitatud koolitusvajaduse hinnang viie põhikompetentsi – avaliku võimu esindamine, avalike teenuste osutamine, töö korraldamine, koostöö, kommunikatsioon – kohta.

2015

Rivo Noorkõiv. Korteriturg regionaalarengu taseme mõõdikuna. – Eesti piirkondlik areng. 2015. Regional development in Estonia, Tallinn: Statistikaamet, 2015

Korteritehingu hindade põhjal saab mõõta asukoha atraktiivsust ja korterite pakkumist-nõudlust ning asukoht pole pelgalt geograafiline punkt kaardil, vaid selle valik iseloomustab regionaalarengus kohaspetsiifiliselt toimuvat laiemalt.

Rivo Noorkõiv, Bianka Plüschke-Altof. Eeslinnastumine ja identiteet: makro- ja mikrotasandi tegurid Viimsi valla näitel. – Eesti piirkondlik areng. 2015. Regional development in Estonia, Tallinn: Statistikaamet, 2015

Käesolevas artiklis analüüsitakse äärelinnastumise makro- ja mikrotasandi tegureid Tallinna linnapiirkonnas Viimsi valla näitel.

Antti Roose, Rivo Noorkõiv, Martin Gauk. Tartu eeslinnastumine. – Eesti Statistika Kvartalikiri. 1/15. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia. Tallinn: Statistikaamet, 2015

Kõik heaoluühiskonna linnad on oma arengus läbi teinud eeslinnastumise. Seega tuleb eeslinnastumist kui linnapiirkonna geograafilist ja funktsionaalset laienemist pidada loomulikuks protsessiks. Ühtlasi ei tohiks tuumiklinna hõrenemist ja linna valgumist oma halduspiiri taha pidada linnapoliitika saamatuseks, elamupoliitika tulemuseks või planeerimissüsteemi nõrkuseks, vaid seda tuleb võtta areneva ühiskonna normaalse osana. Selles artiklis lahatakse Tartu linnapiirkonna arengut ja Tartu kui selle tuuma mitmetähenduslikku muutumist viimastel kümnenditel.

2012

Rivo Noorkõiv, Ülle Pettai. Piirkondade hariduslik tasakaalustamatus. – Eesti piirkondlik areng. 2012. Regional development in Estonia, Tallinn: Statistikaamet, 2012

Riigi elanike haridustaset hindavad tipptaseme rahvusvahelised uuringud (PISA 2009; OECD 2012; ESLC 2012) annavad Eesti rahvastiku haritusele kõrge hinnangu. Selle üle võime kahtlemata uhked olla. Samas peame kiiresti kahaneva ja vananeva rahvastikuga riigis väga tõsiselt mõtlema, milliseid pikaajalisi hariduspoliitilisi samme tuleks riigis kavandada. Selge peab olema meie hariduskava ka üleilmsel taustal ning liikudes koos Euroopa Liidu peavooluga aastatel 2014–2020.

2009

Veiko Sepp, Rivo Noorkõiv, Kaja Loodla. Eesti kohaliku omavalitsuse üksuste võimekuse indeks: metoodika ja tulemused, 2005–2008. – Linnad ja vallad arvudes. 2009. Cities and Rural Municipalities in Figures. Tallinn: Statistikaamet, 2009

2008

Veiko Sepp, Rivo Noorkõiv. Kohaliku omavalitsuse teadmistepõhine teostamine Eestis: avaliku sektori andmekogud otsustuste alusena. – Linnad ja vallad arvudes. 2008. Cities and Rural Municipalities in Figures. Tallinn: Statistikaamet, 2008

2007

Karin-Liis Haljaste, Rivo Noorkõiv, Veiko Sepp. Kohalike omavalitsuste investeeringud ja finantsvõimekus: olukord ja selle mõju arendustegevustele. – Linnad ja vallad arvudes. 2007. Cities and Rural Municipalities in Figures. Tallinn: Statistikaamet, 2007

2005

Rivo Noorkõiv, Veiko Sepp. Tallinna valgumisest Viimsi valda: äärelinnastumise väljakutsed pealinnalähedasele kohalikule omavalitsusele. – Linnad ja vallad arvudes. 2005. Cities and Rural Municipalities in Figures. Tallinn: Statistikaamet, 2005

Autorid
Alis Tammur, Anastassia Žegulova, Andres Anier, Andres Klaus, Andres Rõigas, Andrus Jõgi, Andrus Saar, Anne Karjus, Anto Aasa, Antti Roose, Anu Külaviir, Anu Tõnurist, Arno Lõo, Berit Hänilane, Bianka Plüschke-Altof, Diana Beltadze, Eedi Sepp, Ene-Margit Tiit, Erki Saluveer, Evelin Puura, Eve Valdvee, Gaili Illison, Garri Raagmaa, Gleb Denissov, Greta Tischler, Helerin Rannala, Helerin Äär, Helga Laurmaa, Helmut Hallemaa, Inge Nael, Jaak Kliimask, Jaanus Kiili, Janis Brunenieks, Jonas Martinavičius, Julia Aru, Jussi Sakari Jauhiainen, Jüri Jagomägi, Kaarel Lehtsalu, Kadi Leppik, Kadri Koreinik, Kadri Leetmaa, Kadri Raid, Kadri Soo, Kaja Loodla, Kaja Sõstra, Kalev Härk, Karin-Liis Haljaste, Karolin Kõrreveski, Kati Karelson, Katri Tammekand, Kersti Salu, Kersti Sannik, Koit Meres, Krista Valdvee, Kristel Kutsar, Kristi Lehto, Kutt Kommel, Laura Aaben, Leila Oja, Maali Käbin, Mare Ainsaar, Mare Kusma, Mare Ruuge, Maret Helm-Rosin, Mare Vähi, Margus Tiru, Margus Tuvikene, Maria Ausmees, Marika Kivilaid, Marika Šadeiko, Mari Kreitzberg, Mari-Liis Otsing, Mari Nõmm, Martin Gauk, Mati Valgepea, Matti Lüsi, Meelis Sügis, Merike Sinisaar, Merli Mäger, Merli Reidolf, Mihkel Servinski, Mikk Lõhmus, Mirgit Silla, Monika Oberšneider, Märt Leesment, Olga Schihalejev, Ona Molienė, Peteris Skinkis, Priit Potisepp, Priit Tampere, Ralfs Spāde, Raul Rosenberg, Reelika Parve, Reet Nestor, Rein Ahas, Riina Kerner, Rivo Noorkõiv, Robert Müürsepp, Siim Krusell, Siiri Silm, Sulev Liivik, Svetlana Šutova, Taavi Lai, Tatjana Smõkova, Tavo Kikas, Tiina Pauklin, Tiina Pärson, Tiit Tammaru, Tiiu-Liisa Laes, Triin Noorkõiv, Tõnu Kollo, Urmas Kase, Valentīna Locāne, Valentina Ralkina, Veiko Sepp, Vello Kutsar, Üllar Vahtramäe, Ülle Pettai, Ülle Valgma, Yngve Rosenblad