Eesti Statistika

Analüüsid ja ettekanded

2015

Mihkel Servinski, Anu Tõnurist, Koit Meres, Kaarel Lehtsalu. Viljandi vald stardijoonel . – Eesti Statistika Kvartalikiri. 1/15. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia. Tallinn: Statistikaamet, 2015

Viljandi vald moodustus 5. novembril 2013. aastal Paistu, Pärsti, Viiratsi ja Saarepeedi valla ühinemisel. Vallavalitsus alustas tööd 3. jaanuaril 2014. Arvestades sellega, et statistilised andmed tekivad ajalise viitega, on 2015. aasta algul paras aeg statistika abil kirjeldada olukorda nelja valla ühinemisel ehk seda, missugune oli Viljandi valla stardipositsioon.

2013

Kaarel Lehtsalu. Viljandimaa majandusest ja selle seirest.– Eesti piirkondlik areng. 2013. Regional development in Estonia, Tallinn: Statistikaamet, 2013

Viljandi on huvitav maakond. Sõltuvalt vaatleja, ametniku või ametkonna suvast on ta kas Kesk-, Lõuna- või Lääne-Eesti osa. Kasutades Euroopa Liidu regionaalset statistilist jaotust NUTSa on Viljandimaa üks kuuest Lõuna-Eesti piirkonnas asuvast maakonnast kõrvuti Jõgeva, Tartu, Põlva, Võru ja Valga maakonnaga. Lõuna-Eesti maakonnad on paljude sotsiaal-majanduslike näitajate poolest nii heas kui ka halvas sarnased: rahvastik vananeb ja rahvaarv väheneb, majandustegevuses on ülekaalus põllumajandus, puidu ja metalli töötlemine ning toiduainete tootmine. Muidugi on ka erisusi, rahvaarv näiteks. Lõuna-Eesti kõige tähtsam tõmbekeskus on Tartu linn ja selle lähipiirkond, kus rahvaarv kasvab ning kus majandustegevus on oluliselt mitmekesisem ja hõlmab enam suuremat lisandväärtust loovaid tegevusalasid kui mujal Lõuna-Eestis. Seisuga 31. august 2013 oli registreeritud töötus Eestis 5,1%, Viljandi maakonnas 3,4%, mis oli koos Jõgeva maakonnaga Eesti madalaim tase.

Autorid
Alis Tammur, Anastassia Žegulova, Andres Anier, Andres Klaus, Andres Rõigas, Andrus Jõgi, Andrus Saar, Anne Karjus, Anto Aasa, Antti Roose, Anu Külaviir, Anu Tõnurist, Arno Lõo, Berit Hänilane, Bianka Plüschke-Altof, Diana Beltadze, Eedi Sepp, Ene-Margit Tiit, Erki Saluveer, Evelin Puura, Eve Valdvee, Gaili Illison, Garri Raagmaa, Gleb Denissov, Greta Tischler, Helerin Rannala, Helerin Äär, Helga Laurmaa, Helmut Hallemaa, Inge Nael, Jaak Kliimask, Jaanus Kiili, Janis Brunenieks, Jonas Martinavičius, Julia Aru, Jussi Sakari Jauhiainen, Jüri Jagomägi, Kaarel Lehtsalu, Kadi Leppik, Kadri Koreinik, Kadri Leetmaa, Kadri Raid, Kadri Soo, Kaja Loodla, Kaja Sõstra, Kalev Härk, Karin-Liis Haljaste, Karolin Kõrreveski, Kati Karelson, Katri Tammekand, Kersti Salu, Kersti Sannik, Koit Meres, Krista Valdvee, Kristel Kutsar, Kristi Lehto, Kutt Kommel, Laura Aaben, Leila Oja, Maali Käbin, Mare Ainsaar, Mare Kusma, Mare Ruuge, Maret Helm-Rosin, Mare Vähi, Margus Tiru, Margus Tuvikene, Maria Ausmees, Marika Kivilaid, Marika Šadeiko, Mari Kreitzberg, Mari-Liis Otsing, Mari Nõmm, Martin Gauk, Mati Valgepea, Matti Lüsi, Meelis Sügis, Merike Sinisaar, Merli Mäger, Merli Reidolf, Mihkel Servinski, Mikk Lõhmus, Mirgit Silla, Monika Oberšneider, Märt Leesment, Olga Schihalejev, Ona Molienė, Peteris Skinkis, Priit Potisepp, Priit Tampere, Ralfs Spāde, Raul Rosenberg, Reelika Parve, Reet Nestor, Rein Ahas, Riina Kerner, Rivo Noorkõiv, Robert Müürsepp, Siim Krusell, Siiri Silm, Sulev Liivik, Svetlana Šutova, Taavi Lai, Tatjana Smõkova, Tavo Kikas, Tiina Pauklin, Tiina Pärson, Tiit Tammaru, Tiiu-Liisa Laes, Triin Noorkõiv, Tõnu Kollo, Urmas Kase, Valentīna Locāne, Valentina Ralkina, Veiko Sepp, Vello Kutsar, Üllar Vahtramäe, Ülle Pettai, Ülle Valgma, Yngve Rosenblad