Eesti Statistika

Analüüsid ja ettekanded

2017

Ene-Margit Tiit. Lõuna-Eesti elanikud. – Eesti Statistika Kvartalikiri. 3/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia. Tallinn: Statistikaamet, 2017

Lõuna-Eestis elab umbes veerand Eesti rahvastikust, viimase veerandsajandiga on see osatähtsus kahanenud protsendi võrra. Ligi pool lõunaeestlastest elab Tartumaal, sh Tartu linnas. Lõuna-Eesti rahvuskoosseis on üsna homogeenne, üle 88% elanikest on eestlased, kuigi Peipsi kaldal elab sajanditevanune vene vanausklike kogukond. Enamiku näitajate poolest ei erine Lõuna-Eesti rahvastik aga ülejäänud Eesti omast kuigivõrd.

2013

Ene-Margit Tiit. Eesti elanike pereloome- ja sünnituskäitumise suundumused. – Pilte rahvaloendusest. Census Snapshots, Tallinn: Statistikaamet, 2013

Madal sündimus ja sellest tulenev nullilähedane või negatiivne iive on Eesti jaoks eksistentsiaalse tähtsusega küsimus, mida jälgib poliitikute kõrval pinevalt ka üldsus ja millel peab silma peal ajakirjandus. Poliitikud armastavad küsida, mida tuleks teha, et panna Eesti naised sünnitama. Mingilgi määral saab sellele küsimusele vastata, kui selgitada välja, missugused tegurid või asjaolud seostuvad sünnituskäitumise, sealhulgas sünnitatud laste arvuga. Kuigi on selge, et tänapäeval mõjutab välisränne rahvastiku arvukust rohkem kui loomulik iive, ei saa sündimuse mõju rahvastiku jätkusuutlikule arengule siiski alahinnata.

2006

Alis Tammur, Tiit Tammaru, Ene-Margit Tiit. Rändeandmete kvaliteet ja rändesuundumused Eestis aastatel 2000–2005. – Linnad ja vallad arvudes. 2006. Cities and Rural Municipalities in Figures. Tallinn: Statistikaamet, 2006

Ene-Margit Tiit, Mare Vähi, Kristel Kutsar. Eesti siserändest 21. sajandi algaastail. – Eesti piirkondlik areng. Eesti Statistikaseltsi Teabevihik 17. Tallinn: Statistikaamet, 2006

Autorid
Alis Tammur, Anastassia Žegulova, Andres Anier, Andres Klaus, Andres Rõigas, Andrus Jõgi, Andrus Saar, Anne Karjus, Anto Aasa, Antti Roose, Anu Külaviir, Anu Tõnurist, Arno Lõo, Berit Hänilane, Bianka Plüschke-Altof, Diana Beltadze, Eedi Sepp, Ene-Margit Tiit, Erki Saluveer, Evelin Puura, Eve Valdvee, Gaili Illison, Garri Raagmaa, Gleb Denissov, Greta Tischler, Helerin Rannala, Helerin Äär, Helga Laurmaa, Helmut Hallemaa, Inge Nael, Jaak Kliimask, Jaanus Kiili, Janis Brunenieks, Jonas Martinavičius, Julia Aru, Jussi Sakari Jauhiainen, Jüri Jagomägi, Kaarel Lehtsalu, Kadi Leppik, Kadri Koreinik, Kadri Leetmaa, Kadri Raid, Kadri Soo, Kaja Loodla, Kaja Sõstra, Kalev Härk, Karin-Liis Haljaste, Karolin Kõrreveski, Kati Karelson, Katri Tammekand, Kersti Salu, Kersti Sannik, Koit Meres, Krista Valdvee, Kristel Kutsar, Kristi Lehto, Kutt Kommel, Laura Aaben, Leila Oja, Maali Käbin, Mare Ainsaar, Mare Kusma, Mare Ruuge, Maret Helm-Rosin, Mare Vähi, Margus Tiru, Margus Tuvikene, Maria Ausmees, Marika Kivilaid, Marika Šadeiko, Mari Kreitzberg, Mari-Liis Otsing, Mari Nõmm, Martin Gauk, Mati Valgepea, Matti Lüsi, Meelis Sügis, Merike Sinisaar, Merli Mäger, Merli Reidolf, Mihkel Servinski, Mikk Lõhmus, Mirgit Silla, Monika Oberšneider, Märt Leesment, Olga Schihalejev, Ona Molienė, Peteris Skinkis, Priit Potisepp, Priit Tampere, Ralfs Spāde, Raul Rosenberg, Reelika Parve, Reet Nestor, Rein Ahas, Riina Kerner, Rivo Noorkõiv, Robert Müürsepp, Siim Krusell, Siiri Silm, Sulev Liivik, Svetlana Šutova, Taavi Lai, Tatjana Smõkova, Tavo Kikas, Tiina Pauklin, Tiina Pärson, Tiit Tammaru, Tiiu-Liisa Laes, Triin Noorkõiv, Tõnu Kollo, Urmas Kase, Valentīna Locāne, Valentina Ralkina, Veiko Sepp, Vello Kutsar, Üllar Vahtramäe, Ülle Pettai, Ülle Valgma, Yngve Rosenblad