Hea külastaja! See koduleht pole enam aktiivne. Alates 25. augustist 2020 selle sisu enam ei uuendata. Tere tulemast avastama andmeid statistikaameti uuendatud veebi www.stat.ee!

Enim nõutud statistika

NäitajaViimane
avaldatud
vaatlusperiood
VäärtusMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Rahvaarv1. jaanuar 20201 328 9760,3
Keskmine brutokuupalk20191 407 eurot7,4
II kvartal 20201 433 eurot2,11,0
Aprill 20201 432 eurot-1,31,5
Mai 20201 382 eurot-3,5-1,3
Juuni 20201 486 eurot7,52,8
Töötuse määr, %20194,4
II kvartal 20207,1
Tarbijahinnaindeksi muutus, %20192,3
September 2020-0,3-1,1
Ehitushinnaindeksi muutus, %20191,9
III kvartal 2020-0,20,0
Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, %2019-0,1
August 2020-2,1-5,4
SKP jooksevhindades201928 112,4 mln eurot
II kvartal 20206 446,1 mln eurot
SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2015)201924 789,0 mln eurot5,0
II kvartal 20205 710,2 mln eurot-0,2-6,9
EksportAugust 20201 081,3 mln eurot-7,3-5,8
ImportAugust 20201 194,1 mln eurot-7,4-4,2