Hea külastaja! See koduleht pole enam aktiivne. Alates 25. augustist 2020 selle sisu enam ei uuendata. Tere tulemast avastama andmeid statistikaameti uuendatud veebi www.stat.ee!

Metoodika

2011. aasta rahva ja eluruumide loendus. Metoodika

Ajakasutuse uuring 2009-2010. Metoodika raport

Eesti sotsiaaluuring. Metoodikakogumik

Eesti sotsiaaluuringu ja registripõhiste andmebaaside ühilduvusanalüüs

Eesti sotsiaaluuringu ning Maksu- ja Tolliameti andmebaasi sissetulekutunnuste ühilduvusanalüüs sissetulekuliigi järgi

Eesti tööelu-uuring 2009, 2015. Metoodika

Eesti tööelu-uuring. Metoodika raport

Eesti tööjõu-uuring 1995-2012. Metoodika

Eesti tööjõu-uuring. Metoodika

Immigrantrahvastiku uuring. Metoodika

Kodanikuühiskonna ja vabatahtliku töö moodulid ajakasutuse uuringus

Kogurahvatulu metoodika kirjeldus

Lapse heaolu mõõtmise käsitlus

Leibkonna eelarve uuring. Metoodika

Meeste ja naiste palgaerinevuste statistika

Palgaerinevuste statistika parem kättesaadavus: kasutatavad andmeallikad

Prognoosiprogrammi MicMac juhend

Rahvastikusündmused

Residentsuse indeksi rakendamine rahvastikustatistikas

Sesoonselt korrigeeritud aegridade kvaliteet

Sotsiaalkaitse kogukulutuste (ESSPROS) käsiraamat

Tausttunnuste käsiraamat

Turvalisuse uuring. Metoodika raport