Hea külastaja! See koduleht pole enam aktiivne. Alates 25. augustist 2020 selle sisu enam ei uuendata. Tere tulemast avastama andmeid statistikaameti uuendatud veebi www.stat.ee!

Karjäärileht

Tööpakkumised

Statistikaamet ootab oma meeskonda analüütilise mõtlemisega, tulemustele orienteeritud ja enesetäiendamisest huvitatud inimesi.

 

Praktikavõimalused

Huvitud Eesti keskkonna, rahvastiku, sotsiaalvaldkonna või majanduse trendidest. Tule ja saa teada, kuidas andmeid kogutakse, töödeldakse ja analüüsitakse.

Praktika Statistikaametis

Loe lähemalt


Miks statistikaamet?

SA on usaldusväärse info esmane allikas!

Loe lähemalt


Tule ja avasta andmete jõud!

Väärtused

Usaldusväärsus

 • Meie tehtud statistika tugineb teaduslikult põhjendatud ja rahvusvaheliselt tunnustatud metoodikale
 • Selgitame kõigile kasutatud metoodikaid ja põhjendame saadud tulemusi.
 • Peame kinni statistilisest konfidentsiaalsusest.
 • Avaldame statistikat õigeaegselt.
 • Kohtleme kõiki tarbijaid võrdselt.
 • SA töötajad on oma ala eksperdid.
 • Meie tegevus on eetiline ja läbipaistev.

Koostöö

 • Süveneme kliendi vajadustesse.
 • Osaleme proaktiivselt riiklike andmevajaduste kokkuleppimisel.
 • Panustame avalikesse aruteludesse, osaleme riigisiseses ja rahvusvahelises statistikakoostöös.
 • Peame kinni kokkulepetest.
 • Toetame ja arendame majasisest tootmist ühise eesmärgi saavutamiseks.
 • Oleme suhtlemises avatud ja otsekohesed.

Uuenduslikkus

 • Oleme kursis tehnoloogia ja metoodika arengutega.
 • Rakendame uusi tehnoloogiaid ja metoodikaid statistika tootmises esimesena.
 • Otsime ja võtame kasutusele uusi andmeallikaid.
 • Arendame personaliseeritud statistikat.
 • Julgeme katsetada.
 • Las teised leiutavad aga meie rakendame tootmisesse.
 • Meie töötajate arvamus ja initsiatiiv on Statistikaameti arengu alus.
 • Taotleme igas töölõigus kvaliteeti ja tõhusust.

Praktikavõimalused

Praktika on õpiväljundite saavutamiseks korraldatav sihipärane tegevus, mis on suunatud omandatud teadmiste ja oskuste rakendamisele töökeskkonnas. Praktika toimub õppeasutuse määratud vormis ning praktikakoha juhendaja juhendamisel. Praktika korraldamise ja toimumise korra kinnitab ülikooli nõukogu. Seega võib praktika aeg ja kestus kooliti olla erinev.

Statistikaametisse on võimalik erialasele praktikale tulla üliõpilastel, kes

 • õpivad erialadel, mis on seotud statistikavaldkondadega, s.o keskkonna, rahvastiku, sotsiaalvaldkonna ja majandusega.
 • valdavad eesti keelt C1 tasemel ja inglise keelt B2 tasemel;
 • tunnevad tööks vajalikke teksti- ja andmetöötlusprogramme (eriti Excel).

Praktika Statistikaametis on tasustamata ning oleneb ameti võimalustest ja vajadustest.

Kandideerimiseks saada

 • CV
 • motivatsioonikiri koos eelistatud praktika toimumise ajaga
 • kooli praktikajuhend, selle puudumisel muu praktika sisu kirjeldav dokument

Miks statistikaamet?

SA on usaldusväärse info esmane allikas!

 • Meil saad töötada koos tippspetsialistidega keskkonna, rahvastiku, sotsiaal- ja majandusvaldkonnast.
 • Sul on võimalus rakendada ülikoolis õpitut ning arendada oma erialaseid oskuseid.
 • Saad tutvuda riikliku statistika tegemise protsessiga andmete kogumisest avaldamiseni.
 • Sul on võimalus näha numbrite taha ja toetada statistika tootmise arendamist.
 • Hoolime oma töötajate tervisest ja tegeleme aktiivselt terviseedendamisega. Pakume sporditegemise võimalust tööpäeva sees.
 • Peame oluliseks töö ja eraelu tasakaalu. Pakume paindlikku tööaega, sh võimalust töötada kodukontoris.