Hea külastaja! See koduleht pole enam aktiivne. Alates 25. augustist 2020 selle sisu enam ei uuendata. Tere tulemast avastama andmeid statistikaameti uuendatud veebi www.stat.ee!

Interaktiivselt esitatud andmed

Tööturu kiirstatistika

Koroonaviiruse ja sellega seonduva majanduskriisi mõjud tööturule on ilmnenud ka Eestis. Statistikaamet avaldab alates aprillist kiirstatistikat siinsel tööturul toimuva kohta. Interaktiivsetel joonistel antakse töötamise registri (TÖR-i) iga nädala andmete põhjal ülevaade Eesti tööturu hetkeolukorrast. Näidatakse, kuidas on nädalaga muutunud töösuhete arv Eestis: kui palju on neid lõpetatud, peatatud või alustatud. Aegread esitatakse alates 6. jaanuarist, kui algas selle aasta esimene täistöönädal. Võrdluseks on toodud 2019. aasta vastava nädala andmed.

Tööturu kiirstatistika

Loe edasi

Liikumisanalüüs

Valitsuse kriisikomisjoni tellitud liikumisanalüüsi eesmärk oli uurida, kuidas Eesti ühiskond on eriolukorras rakendatud meetmed vastu võtnud ehk kas inimesed on jäänud paiksemaks.

Liikumisanalüüsi ekraanipilt

Loe edasi

Targad otsused sünnivad juhtimislaua abil

Milline on Eesti keskkonna, rahvastiku, sotsiaalne ja majandusolukord? Mis ja kuidas muutub? Vastuse annab statistika. Statistika juhtimislaud on mugav töövahend, kus oluline riiklik statistika on esitatud visualiseerituna ja mugavalt kättesaadav vaid paari klikiga. Teadlikud otsused teed statistika juhtimislaua abil!

Targad otsused sünnivad juhtimislaua abil

Loe edasi

Oleme sarnased aga ka erinevad

Mille poolest sarnaneb ja erineb Euroopas naiste ja meeste igapäevaelu? Kes kolib varem vanematekodust välja? Kas internetti kasutavad Itaalias rohkem naised? Kas Eestis käivad naised ja mehed kinos sama palju? Kas sport on populaarsem Taanis või Rumeenias? Eurostati uuendatud digiväljanne „Naiste ja meeste elu Euroopas. Statistiline portree 2019“ vastab lühitekstide, interaktiivsete jooniste, infograafikute ja fotode abil neile ja paljudele teistele küsimustele.

Oleme sarnased aga ka erinevad

Loe edasi

Inimesed liikvel – Euroopa elanike liikumise statistika

Inimesed liiguvad Euroopas praegu palju rohkem kui kunagi varem. Seda võib vaadelda eri vaatenurkadest, sest liikumisel on palju põhjuseid: ränne, haridus, töö, turism jne. Digiväljaanne "Inimesed liikvel – Euroopa elanike liikumise statistika" kajastab selle liikumise viimaseid arve eri külgedest, keskendudes inimestele, mitte kaupadele.

Inimesed liikvel

Loe edasi

Tööpoliitika näitajate analüüsirakendus

Rakendus võimaldab paindlikult analüüsida Eesti tööjõu-uuringu andmeid. Tööhõive, töötuse, mitteaktiivsuse ja hariduse valdkonna näitajaid saab kombineerida erinevate tausttunnustega. Jälgida võib tööturu muutusi ajas ja võrrelda elanike rühmi. Analüüsi tulemuse saab alla laadida joonise või andmetabelina.

Loe edasi

Väliskaubanduse rakendus

Rakendusest saab teada, kes on Eesti ekspordi ja impordi peamised partnerriigid, milliseid kaupu neisse viiakse või neist tuuakse. Alla on võimalik laadida nii graafilisi ülevaateid kui ka andmeid. Andmeid saab visualiseerida aasta, kvartali ja kuu järgi nii päritoluriigi, saatjariigi kui ka saajariigi järgi.

Väliskaubanduse rakendus

Loe edasi

Erinevate kõlvikute osatähtsus omavalitsusüksustes

Eesti pindalast 52% on kaetud metsaga, haritavat maad on 24%, märgalasid 7%, rohumaad 5% ning muud 12%.

Erinevate kõlvikute osatähtsus omavalitsusüksustes, 2019

Loe edasi

Valimisringkondade statistika

Statistikaamet koostas 2019. aasta Riigikogu valimistega seoses interaktiivse ülevaate Eesti valimisringkondade elanikest. Kõik huvilised saavad vaadata, kui palju on nende valimisringkonnas inimesi, keda sagedasemad valimislubadused puudutavad. Teemade valikul keskendusime lubadustele, mis on erakondade valimisprogrammides ja ka valimiskampaanias rohkem tähelepanu saanud. Nendeks olid sissetulekud, pensionäride ja laste osatähtsus rahvastikus, pere- ja rahvussuhted, transport, aga ka elanike üldine heaolu ja tervis.

Valimisringkondade statistika

Loe edasi

Nimede statistika

Ees- ja perenimede statistikat pakkuv rakendus, kust saab otsida, milliseid nimesid Eesti elanikud kannavad ning kuidas aegade jooksul on nimede populaarsus ja levik muutunud.

Nimede statistika

Loe edasi