Hea külastaja! See koduleht pole enam aktiivne. Alates 25. augustist 2020 selle sisu enam ei uuendata. Tere tulemast avastama andmeid statistikaameti uuendatud veebi www.stat.ee!

Avaldamiskalender

Valikud

Statistika andmebaasi tabelid, pressiteated, artiklid ja statistikaväljaanded avaldatakse kell 8.00.

Andmete avaldamine
14.06.2021 Sotsiaalelu - Kultuur - Ringhääling: Kõik perioodi andmed, 2020
15.06.2021 Majandus - Transport - Maanteetransport: Kaubavedu maanteel ning veoautode läbisõit, 2020
Majandus - Transport - Registreeritud liiklusvahendid: Esmaselt registreeritud sõidukid, mai 2021
Rahvastik - Rahvastikunäitajad ja koosseis - Demograafilised põhinäitajad: Demograafiline tööturusurve indeks; ülalpeetavate määr, 1. jaanuar 2021
Sotsiaalelu - Laste heaolu: Laste surmad, 2020
Sotsiaalelu - Tervis - Puudega inimesed - Puudega inimeste tööhõive: Kõik perioodi andmed, 2020
16.06.2021 Majandus - Hinnad: Tarbijahindade harmoneeritud indeks, mai 2021
17.06.2021 Keskkond - Loodusvarad ja nende kasutamine - Maakasutuse muutumine: Maismaa jagunemine maakasutuse järgi ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni kategooriate alusel, 2020
Keskkond - Loodusvarad ja nende kasutamine - Metsavaru: Hukkunud puistud; metsavaru metsade inventeerimise statistilise valikmeetodi (SMI) alusel, 2020
Keskkond - Loodusvarad ja nende kasutamine - Metsavaru: Kahjustatud puistud, 31. detsember 2020
Keskkond - Loodusvarad ja nende kasutamine - Metsavaru: Metsade biomass ja seotud süsiniku kogus biomassis, 2019 - 2020
Majandus - Metsamajandus: Metsaraie metsade inventeerimise statistilise valikmeetodi (SMI) alusel, 2019
Majandus - Metsamajandus: Metsaraie raiedokumentide alusel; metsakultuuride rajamine, metsa uuendamine, 2020
18.06.2021 Sotsiaalelu - Tööturg - Töötud - Lühiajastatistika: Registreeritud töötud piirkonna/haldusüksuse järgi, 31. mai 2021