Hea külastaja! See koduleht pole enam aktiivne. Alates 25. augustist 2020 selle sisu enam ei uuendata. Tere tulemast avastama andmeid statistikaameti uuendatud veebi www.stat.ee!

Avaldamiskalender

Valikud





Statistika andmebaasi tabelid, pressiteated, artiklid ja statistikaväljaanded avaldatakse kell 8.00.

Uudised
30.10.2020 Jaekaubandus, september 2020
Tööstustoodangu ja energia tootmine, september 2020
Andmete avaldamine
30.10.2020 Majandus - Energeetika - Energia tarbimine ja tootmine - Lühiajastatistika: Elektrienergia ja soojuse tootmine ning toodanguindeks; elektrienergia tootmine, import ja eksport, september 2020
Majandus - Energeetika - Energia tarbimine ja tootmine - Lühiajastatistika: Vedelkütuse ja maagaasiga varustatus, august 2020
Majandus - Hinnad: Põllumajanduse hinnaindeksid, III kvartal 2020
Majandus - Hinnad: Tarbijahindade harmoneeritud indeks, kaubagrupid kokku esialgne kiirhinnang, oktoober 2020
Majandus - Põllumajandus - Põllumajandussaaduste tootmine - Loomakasvatussaaduste tootmine: Loomade kokkuost ja tapmine, september 2020
Majandus - Põllumajandus - Põllumajandussaaduste tootmine - Loomakasvatussaaduste tootmine: Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine, september 2020
Majandus - Sisekaubandus - Kaubanduse mahuindeksid: Kaubandusettevõtete (v.a hulgimüük ja vahenduskaubandus) müügitulu mahuindeks, september 2020
Majandus - Sisekaubandus - Sisekaubanduse majandusnäitajad: Kaubandusettevõtete (v.a hulgimüük ja vahenduskaubandus) müügitulu, september 2020
Majandus - Transport - Raudteetransport: Sõitjate- ja kaubavedu raudteel, september 2020
Majandus - Tööstus - Tööstustoodanguindeksid - Lühiajastatistika: Tööstustoodangu mahuindeks, september 2020
Majandus - Tööstus - Tööstustoodanguindeksid - Lühiajastatistika: Tööstustoodangu müügi- ja ekspordiindeks, kodumaisel turul müüdud tööstustoodangu indeks; tööstustoodangu uute tellimuste indeksid tegevusala järgi, september 2020
Majandus - Tööstus - Tööstustooted - Lühiajastatistika: Tööstustoodete tootmine, september 2020
Põhinäitajad (IMF:SDDS)
28.10.2020 Rahaloomeasutuste analüütilised andmed, september 2020
30.10.2020 Tootmisindeks, september 2020