Hea külastaja! See koduleht pole enam aktiivne. Alates 25. augustist 2020 selle sisu enam ei uuendata. Tere tulemast avastama andmeid statistikaameti uuendatud veebi www.stat.ee!

Avaldamiskalender

Valikud

Statistika andmebaasi tabelid, pressiteated, artiklid ja statistikaväljaanded avaldatakse kell 8.00.

Uudised
29.01.2021 Jaekaubandus, detsember 2020
Andmete avaldamine
25.01.2021 Keskkond - Loodusvarad ja nende kasutamine - Maakasutuse muutumine: Katastris registreeritud maa ja katastriüksused, 31. detsember 2020
Majandus - Energeetika - Energia tarbimine ja tootmine - Aastastatistika: Energiabilanss Eurostati metoodika järgi, 1990 - 2009
Majandus - Majandusüksused - Ettevõtted: Kõik perioodi andmed, 2020
Majandus - Majandusüksused - Kasumitaotluseta üksused: Kõik perioodi andmed, 2020
Majandus - Majandusüksused - Üldandmed: Kõik perioodi andmed, 2020
27.01.2021 Keskkond - Keskkonnakaitse ja -järelevalve - Keskkonnakaitsekulutused: Ettevõtete keskkonnakaitsekulud ja -tulud, 2019
Majandus - Põllumajandus - Põllumajanduslike majapidamiste struktuur - Loomakasvatus: Põllumajandusloenduse esialgsed andmed, 2020
Majandus - Põllumajandus - Põllumajanduslike majapidamiste struktuur - Taimekasvatus: Põllumajandusloenduse esialgsed andmed, 2020
Majandus - Põllumajandus - Põllumajanduslike majapidamiste struktuur - Tööjõud: Põllumajandusloenduse esialgsed andmed, 2020
Majandus - Põllumajandus - Põllumajanduslike majapidamiste struktuur - Üldandmed: Põllumajandusloenduse esialgsed andmed, 2020
Majandus - Põllumajandus - Põllumajandussaaduste tootmine - Loomakasvatussaaduste tootmine: Loomakasvatus, IV kvartal 2020
Majandus - Põllumajandus - Põllumajandussaaduste tootmine - Taimekasvatussaaduste tootmine: Põllukultuuride kasvupind, saak ja saagikus ning viljapuu- ja marjaaiad. Esialgsed andmed ilma koduaedadeta, 2020
Majandus - Põllumajandus - Põllumajandussaaduste tootmine - Taimekasvatussaaduste tootmine: Taliviljakülv maakonna järgi. Prognoos, 2021
Majandus - Rahandus - Kindlustus: Elu- ja kahjukindlustus liigi ja kindlustusandja järgi, detsember 2020
28.01.2021 Sotsiaalelu - Leibkonnad - Leibkonna eelarve - Aasta kulutused: Arvestuslik elatusmiinimum, 2020
29.01.2021 Majandus - Hinnad: Põllumajanduse hinnaindeksid, IV kvartal 2020
Majandus - Hinnad: Põllumajanduse hinnaindeksid, 2020
Majandus - Põllumajandus - Põllumajandussaaduste tootmine - Loomakasvatussaaduste tootmine: Loomade kokkuost ja tapmine, detsember 2020
Majandus - Põllumajandus - Põllumajandussaaduste tootmine - Loomakasvatussaaduste tootmine: Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine, detsember 2020
Majandus - Sisekaubandus - Kaubanduse mahuindeksid: Kaubandusettevõtete (v.a hulgimüük ja vahenduskaubandus) müügitulu mahuindeks, detsember 2020
Majandus - Sisekaubandus - Sisekaubanduse majandusnäitajad: Kaubandusettevõtete (v.a hulgimüük ja vahenduskaubandus) müügitulu, detsember 2020
Majandus - Transport - Raudteetransport: Sõitjate- ja kaubavedu raudteel, detsember 2020
Põhinäitajad (IMF:SDDS)
29.01.2021 Rahaloomeasutuste analüütilised andmed, detsember 2020