Hea külastaja! See koduleht pole enam aktiivne. Alates 25. augustist 2020 selle sisu enam ei uuendata. Tere tulemast avastama andmeid statistikaameti uuendatud veebi www.stat.ee!

Andmete esitamise tähtajad

26. oktoober 2020

11362020 - Kaubavedu teedel 2020. nädal

31. oktoober 2020

14482020 - Euroopa Sotsiaalfondi tegevustes osalejad 2020. kvartal

1. november 2020

13062020 - Taimekasvatus ja rohumaade hooldamine 2020. aasta

2. november 2020

11362020 - Kaubavedu teedel 2020. nädal

5. november 2020

12602020 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2020. kuu

12612020 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2020. kuu

12622020 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2020. kuu

12632020 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2020. kuu

12802020 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2020. kuu

6. november 2020

14062020 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2020. kuu

10632020 - Ekspordihind 2020. kuu

13392020 - Hoonete ja maastike hooldusteenuste hind 2020. kuu

10642020 - Impordihind 2020. kuu

14522020 - Infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste hind 2020. kuu

13582020 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2020. kuu

13682020 - Laonduse ja veondust abistavate teenuste hind 2020. kuu

14382020 - Maismaatransporditeenuste hind 2020. kuu

13382020 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2020. kuu

13072020 - Tootjahind 2020. kuu

13672020 - Turvateenuste hind 2020. kuu

13892020 - Tööhõiveteenuste hind 2020. kuu

13662020 - Veetransporditeenuste hind 2020. kuu

13372020 - Õigusabiteenuste hind 2020. kuu

8. november 2020

11432020 - Sõidukite arvelevõtmine 2020. kuu

9. november 2020

11362020 - Kaubavedu teedel 2020. nädal

10. november 2020

10272020 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2020. kuu

13752020 - Lennuliiklus 2020. kvartal

11572020 - Majutustegevus 2020. kuu

11. november 2020

11402020 - Lastimine-lossimine 2020. kuu

14052020 - Postiteenuste hind 2020. kuu

11502020 - Raudteeveod 2020. kuu

14. november 2020

12032020 - Intrastat. Kauba lähetamine 2020. kuu

12042020 - Intrastat. Kauba saabumine 2020. kuu

15. november 2020

12062020 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2020. kuu

13562020 - Kindlustus 2020. kuu

12922020 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2020. kuu

16. november 2020

11362020 - Kaubavedu teedel 2020. nädal

17. november 2020

12682020 - Loomade kokkuost 2020. kuu

11592020 - Tööstus 2020. kuu

18. november 2020

14622020 - Palk ja tööjõud 2020. kuu

22. november 2020

12692020 - Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine 2020. kuu

23. november 2020

11362020 - Kaubavedu teedel 2020. nädal

25. november 2020

10612020 - Ehitushind 2020. kuu

10622020 - Ehitusmaterjalide hind 2020. kuu

30. november 2020

11362020 - Kaubavedu teedel 2020. nädal

1. detsember 2020

14102020 - Palgalõhe 2020. aasta

14682020 - Välismaiste tütarettevõtete majandusnäitajad 2019. aasta

4. detsember 2020

13742020 - Laevaliiklus 2020. kvartal

5. detsember 2020

12602020 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2020. kuu

12612020 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2020. kuu

12622020 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2020. kuu

12632020 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2020. kuu

12802020 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2020. kuu

6. detsember 2020

14062020 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2020. kuu

10632020 - Ekspordihind 2020. kuu

13392020 - Hoonete ja maastike hooldusteenuste hind 2020. kuu

10642020 - Impordihind 2020. kuu

14522020 - Infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste hind 2020. kuu

13582020 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2020. kuu

13682020 - Laonduse ja veondust abistavate teenuste hind 2020. kuu

14382020 - Maismaatransporditeenuste hind 2020. kuu

13382020 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2020. kuu

13072020 - Tootjahind 2020. kuu

13672020 - Turvateenuste hind 2020. kuu

13892020 - Tööhõiveteenuste hind 2020. kuu

13662020 - Veetransporditeenuste hind 2020. kuu

13372020 - Õigusabiteenuste hind 2020. kuu

7. detsember 2020

11362020 - Kaubavedu teedel 2020. nädal

8. detsember 2020

11432020 - Sõidukite arvelevõtmine 2020. kuu

10. detsember 2020

10272020 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2020. kuu

11572020 - Majutustegevus 2020. kuu

11. detsember 2020

11402020 - Lastimine-lossimine 2020. kuu

14052020 - Postiteenuste hind 2020. kuu

11502020 - Raudteeveod 2020. kuu

14. detsember 2020

12032020 - Intrastat. Kauba lähetamine 2020. kuu

12042020 - Intrastat. Kauba saabumine 2020. kuu

11362020 - Kaubavedu teedel 2020. nädal

15. detsember 2020

12062020 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2020. kuu

13562020 - Kindlustus 2020. kuu

12922020 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2020. kuu

17. detsember 2020

12682020 - Loomade kokkuost 2020. kuu

11592020 - Tööstus 2020. kuu

18. detsember 2020

14622020 - Palk ja tööjõud 2020. kuu

21. detsember 2020

11362020 - Kaubavedu teedel 2020. nädal

22. detsember 2020

12692020 - Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine 2020. kuu

25. detsember 2020

10612020 - Ehitushind 2020. kuu

10622020 - Ehitusmaterjalide hind 2020. kuu

28. detsember 2020

11362020 - Kaubavedu teedel 2020. nädal

5. jaanuar 2021

12602020 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2020. kuu

12612020 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2020. kuu

12622020 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2020. kuu

12632020 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2020. kuu

12802020 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2020. kuu

6. jaanuar 2021

14062020 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2020. kuu

10632020 - Ekspordihind 2020. kuu

13392020 - Hoonete ja maastike hooldusteenuste hind 2020. kuu

10642020 - Impordihind 2020. kuu

14522020 - Infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste hind 2020. kuu

13582020 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2020. kuu

13682020 - Laonduse ja veondust abistavate teenuste hind 2020. kuu

14382020 - Maismaatransporditeenuste hind 2020. kuu

13382020 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2020. kuu

13072020 - Tootjahind 2020. kuu

13672020 - Turvateenuste hind 2020. kuu

13892020 - Tööhõiveteenuste hind 2020. kuu

13662020 - Veetransporditeenuste hind 2020. kuu

13372020 - Õigusabiteenuste hind 2020. kuu

7. jaanuar 2021

11362020 - Kaubavedu teedel 2020. nädal

8. jaanuar 2021

14602020 - Loomakasvatus. Linnud 2020. kvartal

11432020 - Sõidukite arvelevõtmine 2020. kuu

10. jaanuar 2021

10272020 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2020. kuu

11572020 - Majutustegevus 2020. kuu

11. jaanuar 2021

11402020 - Lastimine-lossimine 2020. kuu

14052020 - Postiteenuste hind 2020. kuu

11502020 - Raudteeveod 2020. kuu

14. jaanuar 2021

12032020 - Intrastat. Kauba lähetamine 2020. kuu

12042020 - Intrastat. Kauba saabumine 2020. kuu

15. jaanuar 2021

12062020 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2020. kuu

13562020 - Kindlustus 2020. kuu

13552020 - Kindlustus 2020. kvartal

12922020 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2020. kuu

11442020 - Maanteetransport 2020. kvartal

17. jaanuar 2021

12682020 - Loomade kokkuost 2020. kuu

11592020 - Tööstus 2020. kuu

18. jaanuar 2021

14622020 - Palk ja tööjõud 2020. kuu

21. jaanuar 2021

14512020 - Majandustegevus 2020. kvartal

22. jaanuar 2021

12692020 - Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine 2020. kuu

25. jaanuar 2021

12872020 - Kaubavedu sadamate kaudu 2020. kvartal

11452020 - Merevedu 2020. kvartal

12882020 - Rahvusvaheline reisiliiklus sadamate kaudu 2020. kvartal

11492020 - Raudteeveod 2020. kvartal

11512020 - Siseveetransport 2020. kvartal

11532020 - Tramm-troll 2020. kvartal

11552020 - Õhutransport 2020. kvartal

31. jaanuar 2021

14482020 - Euroopa Sotsiaalfondi tegevustes osalejad 2020. kvartal

1. veebruar 2021

13852020 - Elektrienergia hind 2020. poolaasta

13402020 - Finantsvahendus ja finantsvahenduse abitegevus 2020. kvartal

13882020 - Maagaasi hind 2020. poolaasta

10. veebruar 2021

13752020 - Lennuliiklus 2020. kvartal

15. veebruar 2021

10602020 - Finantsnäitajad 2020. kvartal

4. märts 2021

13742020 - Laevaliiklus 2020. kvartal