Hea külastaja! See koduleht pole enam aktiivne. Alates 25. augustist 2020 selle sisu enam ei uuendata. Tere tulemast avastama andmeid statistikaameti uuendatud veebi www.stat.ee!

Andmete esitamise tähtajad

18. jaanuar 2021

14622020 - Palk ja tööjõud 2020. kuu

21. jaanuar 2021

14512020 - Majandustegevus 2020. kvartal

22. jaanuar 2021

12692020 - Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine 2020. kuu

25. jaanuar 2021

12872020 - Kaubavedu sadamate kaudu 2020. kvartal

11452020 - Merevedu 2020. kvartal

12882020 - Rahvusvaheline reisiliiklus sadamate kaudu 2020. kvartal

11492020 - Raudteeveod 2020. kvartal

11512020 - Siseveetransport 2020. kvartal

11532020 - Tramm-troll 2020. kvartal

11552020 - Õhutransport 2020. kvartal

31. jaanuar 2021

14482020 - Euroopa Sotsiaalfondi tegevustes osalejad 2020. kvartal

1. veebruar 2021

13852020 - Elektrienergia hind 2020. poolaasta

13402020 - Finantsvahendus ja finantsvahenduse abitegevus 2020. kvartal

13882020 - Maagaasi hind 2020. poolaasta

10. veebruar 2021

13752020 - Lennuliiklus 2020. kvartal

15. veebruar 2021

10602020 - Finantsnäitajad 2020. kvartal

4. märts 2021

13742020 - Laevaliiklus 2020. kvartal