Hea külastaja! See koduleht pole enam aktiivne. Alates 25. augustist 2020 selle sisu enam ei uuendata. Tere tulemast avastama andmeid statistikaameti uuendatud veebi www.stat.ee!

Andmete esitamisest

Statistikaameti põhiülesanne on pakkuda Eesti kohta usaldusväärset ja objektiivset infot, kogudes selleks andmeid ettevõtetelt, andmekogudest ja üksikisikutelt. Võimaluse korral kasutame statistika tegemiseks riiklike andmekogude andmeid. Aastal 2020 on need kasutusel ligi poolte küsimustike korral. Osa andmeid tuleb küsida ka ettevõtetelt ja asutustelt, sest statistika tegemiseks on vaja ka infot, mida andmekogudes ei ole.

Aastal 2020 ei koguta andmeid enam küsimustikega „Muusika“, „Loomakasvatussaaduste ja -toodete varu“ ning „Loomakasvatus“ (sead, lambad, mesindus), need andmed saadakse edaspidi andmekogudest.

Küsimustikud, mille täitmist ettevõttelt oodatakse, on statistikaameti veebilehe rubriigis „Andmete esitamise kohustus“. Aasta jooksul võib sinna küsimustikke lisanduda, millest anname enne teada.

Palga- ja tööjõuküsimustiku ning EKOMAR- täitjate info

  • Projektiga „Aruandlus 3.0“ on palga- ja tööjõuküsimustiku andmed võimalik edastada otse ettevõtte raamatupidamistarkvarast. Sel juhul ei pea täitma küsimustikku statistikaameti andmete esitamise keskkonnas eSTAT. Lisainfo siin.
  • EKOMAR-i küsimustik eeltäidetakse majandusaasta aruannete põhjal, mis on esitatud äriregistrile.

Ettevõtetelt kogutakse andmeid peamiselt valikvaatlustega, seetõttu peab ainult osa iga tegevusala ettevõtetest statistikaametile andmeid esitama. Ettevõte satub andmeesitajaks juhuvalikuga. Üle 50 töötajaga ettevõtetel või väiksematel, kuid tegevusalal väga tähtsatel ettevõtetel tuleb andmeid esitada igal aastal.

Andmete esitamiseks soovitame kasutada elektroonilist andmeedastuskeskkonda eSTAT, kus küsimustikud on osaliselt eeltäidetud. Liitumiseks eSTAT-iga tuleb ettevõtte või asutuse esindusõiguslikul isikul esitada eSTAT-is taotlus või saata digiallkirjastatud taotlusvorm e-postiga klienditugi at stat dot ee. Täpsem info eSTAT-i ja sellega liitumise kohta on kasutusjuhendis.

Andmeesitajate koolituste kohta leiate lisainfot siit.

Riikliku statistika seaduse järgi on andmete esitamine kohustuslik, sest ühiskonna protsesse kajastavat statistikat on vaja nii riigi juhtimiseks kui ka ettevõtte arengukava koostamisel ja juhtimisotsuste langetamisel. Usaldusväärset statistikat saab teha vaid kvaliteetsete andmete põhjal. Seetõttu on andmeid esitaval ettevõttel statistika valmimises oluline roll. Statistikaamet tagab esitatud andmete kaitse, ei edasta neid kontrolli- või järelevalveasutustele ja kasutab andmeid ainult statistika tegemiseks.

Andmete esitamata jätmise või valeandmete esitamise korral on riikliku statistika tegijal õigus teha andmeesitajale ettekirjutus rikkumise kõrvaldamiseks. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib riikliku statistika tegija kohaldada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seadusega sätestatud korras.

Kogutud andmete põhjal valminud statistika avaldatakse statistika andmebaasis. Analüütilisi ülevaateid saab lugeda artiklitest ja statistikablogist.

Olulised lingid

Aruandlus 3.0 ja halduskoormuse vähendamine
Mis on riiklik statistika ja kuidas seda tehakse?
Korduma kippuvad küsimused
EKOMAR ja majandusaasta aruanne: andmete esitamine Statistikaametile
Statistikatööde loetelu (uuringud)