Hea külastaja! See koduleht pole enam aktiivne. Alates 25. augustist 2020 selle sisu enam ei uuendata. Tere tulemast avastama andmeid statistikaameti uuendatud veebi www.stat.ee!

Andmeesitaja klienditugi

Andmeesitaja klienditoe eesmärk on pakkuda andmeesitajatele konsultatsiooni statistiliste küsimustike täitmise ja edastamise ning Statistikaameti korraldatavate sotsiaaluuringute kohta. Andmeesitaja klienditugi annab teavet eesti, inglise ja vene keeles. Klienditoe poole pöördudes tuleb teatada oma asutuse registrikood, eraisikutel nimi ja isikukood.

Andmeesitaja klienditugi pakub võimalust

  • saada infot andmete esitamise kohustuse ja küsimustike laekumise kohta,
  • saada infot sotsiaaluuringutes osalemise ja uuringute korralduse kohta,
  • saada konsultatsiooni küsimustike täitmiseks,
  • saada konsultatsiooni elektroonilise andmeedastuskeskkonna eSTAT kasutamise kohta,
  • saada lisainfot valdkonnaspetsialistilt või metoodikult
  • teatada asutuse või isiku kontaktandmete muudatustest.

Küsimusi on võimalik esitada

  • Statistikaameti telefonil 6259 100 (E-N 8.30-16.30, R 8.30-15.30, helistamisel kehtib kohalik kõnetariif),
  • e-postiga klienditugi at stat dot ee,
  • kirjaga aadressil Tatari 51, 10134 Tallinn.

Vastamise tähtaeg

Andmeesitaja klienditoe töötaja annab telefoni teel esitatud tema kompetentsi kuuluvatele küsimustele vastuse kohe. Kui küsimus nõuab detailsemat selgitamist, helistab andmeesitaja klienditoe töötaja kliendile kokkulepitud ajal või hiljemalt kahe tööpäeva jooksul tagasi. Kui küsimustele vastamine ei kuulu andmeesitaja klienditoe töötaja kompetentsi, suunab ta kõne edasi vastava valdkonna spetsialistile. Kirjalikult saabunud küsimustele vastatakse hiljemalt viie tööpäeva jooksul kirja registreerimisele järgnevast päevast arvates.

Hind

Andmeesitaja klienditoelt saadav teave on tasuta.