Hea külastaja! See koduleht pole enam aktiivne. Alates 25. augustist 2020 selle sisu enam ei uuendata. Tere tulemast avastama andmeid statistikaameti uuendatud veebi www.stat.ee!

Statistika andmebaas

Uue andmebaasi avalehele

Vana andmebaasi avalehele

Statistika andmebaasi uuendamise kuupäevadega saab tutvuda avaldamiskalendris. Andmebaas uueneb avaldamiskalendris etteteatatud päeval kell 8.

Statistikaamet on võtnud kasutusele uue statistika andmebaasi tarkvara .Stat (DotStat), mis pakub uusi võimalusi kvaliteetsema infoteenuse esitamisel. Tegemist on beeta- ehk testversiooniga, aga andmed on samad nagu vanas andmebaasis, mis tähendab, et ei ole vahet, kummast andmebaasist andmeid otsid. Testperioodil on paralleelselt kasutusel nii vana kui ka uus andmebaas.

.Stati eelised:

 • tabeli sisu ja valdkondade jaotus kõigi tabelitega kuvatakse ühel lehel;
 • täistekstiotsing on üle kogu andmebaasi;
 • filter, mis jätab valikusse alles vaid soovitud märksõnu sisaldavad tabelid;
 • tabeli seadmine nii, et valikusse jäävad vaid huvipakkuvad andmed;
 • tabeli ridade, veergude ja päise seadistamine kasutaja soovi järgi;
 • tabeli laadimine Exceli, CSV-, SDMX-XML- või PX-faili vormingus;
 • tabeli juures on mõisted ja metoodika ning metaandmed.

.Stati tehnilised võimalused:

 • suurte andmehulkade esitamine ühes tabelis;
 • võimalus otsida riiklikku statistikat otse oma infosüsteemist, veebilehelt, mobiilirakendusest jm lt;
 • masinloetavad liidesed ehk API-d, mille kaudu on võimalik arvutipäringute keeles küsida andmebaasist kõiki Statistikaameti avaldatavaid andmeid või nende väiksemaid osi;
 • kasutusele tulevad avatud standardid nagu SDMX-XML ja SDMX-JSON.

Huvilised saavad osaleda andmebaasi kasutamise koolitusel „Statistika andmebaaside kasutaja ABC”.

Platvormiks valitud tarkvara valmib koostöös mitmete teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega, kelle hulka kuuluvad OECD, ILO, Austraalia, Itaalia ja Uus-Meremaa statistikaamet, Belgia keskpank jt. Ühine arendus võimaldab säästa olulisel määral maksumaksjate raha ja laiendada analüüsi kaasatud spetsialistide ringi.