Hea külastaja! See koduleht pole enam aktiivne. Alates 25. augustist 2020 selle sisu enam ei uuendata. Tere tulemast avastama andmeid statistikaameti uuendatud veebi www.stat.ee!

Statistika ABC

Statistika kajastab ühiskonna ja majanduse arengut ning aitab teha õigeid otsuseid nii riigil kui ka üksikisikul. Oskus statistikat kasutada ja andmeid interpreteerida tuleb kasuks nii koolitöös kui ka hilisemas elus.

Kui soovid olulised andmed kiiresti kätte saada, tasub vaadata põhinäitajaid ja valmistabeleid. Kui eelistad, et keegi teine on peamised järeldused juba ära teinud, on mõistlik tutvuda blogi ja väljaannetega. Kui oled aga osav andmetöötleja ja soovid oma järeldused ise teha, tasub tutvuda professionaalile mõeldud toodetega nagu statistika andmebaas ja kaardirakendus.


Mis on riiklik statistika ja kuidas seda tehakse?

Mõõtmise võimalused

Terminite sõnastik

Videod


Interaktiivne statistika


Statistikakoolitus

Albert Pulleritsu nimeline noore statistiku preemia

Statistikaülesannete koostamise võistlus