Hea külastaja! See koduleht pole enam aktiivne. Alates 25. augustist 2020 selle sisu enam ei uuendata. Tere tulemast avastama andmeid statistikaameti uuendatud veebi www.stat.ee!

Isiku-uuringud

Septembrini on järgmiste isiku-uuringutega seotud küsitlejate kodukülastused peatatud:

  • tööjõu-uuring,
  • tööjõu-uuringu prooviuuring,
  • Eesti sotsiaaluuring,
  • leibkonna eelarve uuring,
  • turismi uuring.

Loetletud isiku-uuringuteks kogub statistikaamet andmeid telefoni teel või veebiküsimustiku kaudu.

Kuni septembrini on peatatud ajakasutuse ning Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringute küsitlejate kodukülastused. Nende uuringute puhul telefoni- ega veebiküsitlust ei kasutata. SHARE uuringu kodukülastused lõpetati 13. märtsil ning selle asemel toimub perioodil 06.06.2020–31.07.2020 telefoni teel SHARE COVID uuring.

Oluline teada: kuidas veenduda telefoniküsitluse turvalisuses?

Ajakasutuse uuring

Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuring

Eesti sotsiaaluuring

Eesti terviseuuring

ESS – Euroopa sotsiaaluuring (European Social Survey)

Euroopa Sotsiaalfondi tegevustes osalejate küsitlus

Haridus ja oskused

Infotehnoloogia leibkonnas

Kultuuris osalemise uuring

Kohalike omavalitsuste teenuste ja elukeskkonnaga rahulolu uuring

Leibkonna eelarve uuring

Leibkonna ja elukoha andmete võrdlusuuring (LEKU, RLU)

Linnad

Mobiilpositsioneerimise andmete kasutamise prooviuuring

SHARE

TEAN ja OSKAN

Turismi uuring

Turvalisuse uuring

Täiskasvanute koolituse uuring

Tööelu-uuring

Tööjõu-uuring

Tööjõu-uuringu prooviuuring

Väliskülastajate uuring