Hea külastaja! See koduleht pole enam aktiivne. Alates 25. augustist 2020 selle sisu enam ei uuendata. Tere tulemast avastama andmeid statistikaameti uuendatud veebi www.stat.ee!

Statistics eXplorer

Statistics eXplorer on veebipõhine rakendus, millega saab visualiseerida sotsiaal-majanduslikku statistikat riikide või väiksemate piirkondade kohta – nii on võimalik saada täpne ülevaade piirkondlikest erinevustest ja näitajate varieerumisest ühe riigi piires, samuti võrrelda eri riikide piirkondi. Kasutajad saavad uurida ühtaegu ruumis ja ajas muutuvaid ja mitmemõõtmelisi andmeid eri vaatenurkadest ning leida huvitavaid seoseid.

Ava Statistics Explorer

Rahvusvahelisi andmeid saab vaadata OECD Statistics eXplorerist.

Tekkida võivate küsimuste korral pöörduda greta dot tischler at stat dot ee.