Hea külastaja! See koduleht pole enam aktiivne. Alates 25. augustist 2020 selle sisu enam ei uuendata. Tere tulemast avastama andmeid statistikaameti uuendatud veebi www.stat.ee!

Avalikud andmefailid

Avalikuks kasutamiseks mõeldud andmefailid on tasuta kättesaadavad kõigile statistikahuvilistele, kes soovivad teha üksikandmetel põhinevat statistilist analüüsi.
Andmefailide avaldamise aluseks on riikliku statistika seaduse § 36.

Andmefailid sisaldavad statistiliste uuringutega kogutud üksikandmed, mis on täielikult anonüümseks muudetud. Selleks on failidest eemaldatud või ümber kodeeritud tunnused, mis võimaldavad isikut otseselt või kaudselt tuvastada. Andmefailid avaldatakse SPSS- ja tekstiformaadis. Lisatud on faili sisu kirjeldus. Andmefailide allalaadimiseks tuleb veebilehel kasutajana sisse logida.

Leibkonna eelarve uuring (LEU)

Sotsiaaluuring (ESU)

Tööjõu-uuring (ETU)