Hea külastaja! See koduleht pole enam aktiivne. Alates 25. augustist 2020 selle sisu enam ei uuendata. Tere tulemast avastama andmeid statistikaameti uuendatud veebi www.stat.ee!

NUTSi piirkonnad

NUTS (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) on Euroopa Liidus ühine piirkondlike üksuste statistiline klassifikaator, mis on aluseks piirkondliku statistika kogumisel, koostamisel ja levitamisel. Liikmesriigi haldusüksuste rühmad liigitatakse NUTS tasandite järgi rühma keskmise rahvaarvu põhjal, kasutades järgmisi piirmäärasid:

  • NUTS 1 – 3–7 miljonit elanikku;
  • NUTS 2 – 800 000 kuni 3 miljonit elanikku;
  • NUTS 3 – 150 000–800 000 elanikku.

Eesti ei jaotu NUTS 1 ja NUTS 2 alusel väiksemateks gruppideks.

NUTS 3 tase koondab maakonnad gruppideks järgmiselt:

  • EE001 Põhja-Eesti (Harju maakond)
  • EE004 Lääne-Eesti (Hiiu, Lääne, Pärnu ja Saare maakond)
  • EE006 Kesk-Eesti (Järva, Lääne-Viru ja Rapla maakond)
  • EE007 Kirde-Eesti (Ida-Viru maakond)
  • EE008 Lõuna-Eesti (Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakond)

NUTSi piirkondade aluseks olevad Eesti haldus- ja asustusüksuste andmed pärinevad Maa-ametist ning on liigitatud Eurostati kehtestatud klassifikaatori (NUTS) alusel. Statistikaamet on ametlik NUTSi piirkondade hoidja ja haldaja Eestis.

NUTS 3 taseme piirkonnad